Zmiana terminu zebrań z rodzicami!

19.12.2018 9:10

Planowane na dzień 03.01.2019 roku zebrania z rodzicami odbędą się 11.01.2019 roku o godz. 1530.

E. Tataj