Ogłoszenie

27.06.2019 22:41

LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO TECHNIKUM NR 2

ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 2

   ZOSTANĄ ZAMIESZCZONE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

W DNIU

16 LIPCA O GODZ. 12

NA DRZWIACH SZKOŁY BUD. A