Szkoła blichowska powstała w 1925 r. i jest jedną z najstarszych szkół rolniczych w Polsce. W okresie międzywojennym była to szkoła męska kształcąca młodzież ze wsi w systemie jednorocznym. Opuściło ją około 550 absolwentów. Po wojnie rozpoczęto kształcenie na poziomie średnim, a pierwszy egzamin dojrzałości przeprowadzono w 1951 r. Mieszkańcy wsi mogli uczyć się zarówno w szkole dziennej jak i w systemie zaocznym. W okresie powojennym dyplom technika - rolnika lub technika - hodowcy otrzymało na Blichu kilka tysięcy absolwentów, ponadto ok. 2000 ukończyło zasadniczą szkołę zawodową. W latach dziewięćdziesiątych rozpoczęto kształcenie w zakresie mechanizacji rolnictwa, technologii żywności, żywienia i gospodarstwa domowego oraz agrobiznesu.

Szkoła dysponuje doskonałą bazą dydaktyczną umożliwiającą kształcenie w wymienionych kierunkach, posiada trzy budynki do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz odpowiednio wyposażone pracownie.

Od 1948 r. istnieje przy szkole Zespół Pieśni i Tańca "Blichowiacy", który kultywuje i propaguje ludowe tradycje regionu łowickiego. Zespół odbył wiele koncertów zarówno w kraju, jak i za granicą.