Kształcenie dorosłych

Aktualne kierunki kształcenia w Szkołach dla Dorosłych w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu:

Szkoła Policealna dla Dorosłych na podbudowie Technikum lub Liceum:

- technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 3 semestry.

Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie (sobota i niedziela) w godz. 8.15-15.50

Dokumenty, jakie należy złożyć wraz z podaniem:

 1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 2. Ksero w/w świadectwa,
 3. Zaświadczenie lekarskie – lekarz medycyny pracy,
 4. Ksero dowodu osobistego,
 5. 2 podpisane zdjęcia.

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczne) na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej – 2 lata:

Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie (sobota i niedziela) w godz. 8.15-15.50

Dokumenty, jakie należy złożyć wraz z podaniem:

 1. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej,
 2. Ksero w/w świadectwa,
 3. Ksero dowodu osobistego,
 4. 2 podpisane zdjęcia.

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

Nazwa kwalifikacji

Czas trwania

Uzyskany tytuł po zdaniu egzaminu

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

3 semestry

Rolnik

R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

1 semestr

(na podbudowie R.3)

Technik rolnik

T.6. Sporządzanie potraw i napojów

3 semestry

Kucharz

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

1 semestr

(na podbudowie T.6)

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie (piątek po południu 15.30-19.30, sobota i niedziela w godz. 8.15-15.50).

Dokumenty, jakie należy złożyć wraz z podaniem:

 1. Świadectwo szkolne,
 2. Ksero w/w świadectwa,
 3. Zaświadczenie lekarskie – lekarz medycyny pracy,
 4. Ksero dowodu osobistego,
 5. Kserokopia prawa jazdy kat. B lub T (tylko R.3).

Szkoła wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy; słuchacz sam ponosi koszt zaświadczenia.

Nauka we wszystkich wymienionych typach szkół jest BEZPŁATNA.

Kursy i szkoły ruszają od września 2016 roku po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych.

INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY DLA DOROSŁYCH  tel. +48 46 837 62 78

UWAGA!
 
Najbliższe zajęcia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zaplanowane na 27-28 kwietnia zostają odwołane.
Zajęcia te odbędą się w innym terminie.

 

Pliki do pobrania: