Kadra pedagogiczna, administracja i obsługa

Jerzy Zabost

dyrektor szkoły

nauczane przedmioty: zawodowe ekonomiczne

Maria Elżbieta Tataj

wicedyrektor ds. pedagogicznych, kształcenia ogólnego i egzaminów zewnętrzych

nauczane przedmioty: matematyka

Wojciech Białecki

wicedyrektor ds. wychowawczych i kształcenia dorosłych

administrator dziennika elektronicznego

nauczane przedmioty: informatyczne

Edyta Niedzielska

kierownik praktycznej nauki zawodu

nauczane przedmioty: matematyka

Emilia Adamowicz

nauczane przedmioty: religia, zawodowe rolnicze

Iwona Bogusiewicz-Kuś

nauczane przedmioty: żywieniowe

Krzysztof Błaszczyk

nauczane przedmioty: informatyczne

http://krzysztofblaszczyk.eu

http://robotomaniacy.pl

Katarzyna Charążka

nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Elżbieta Chojnacka

nauczane przedmioty: język polski

tel.: 046 837 31 93

Grzegorz Chojnacki

nauczane przedmioty: historia, wos

Monika Danych

Aktualizacja strony www szkoły

nauczane przedmioty: matematyka, informatyka

Jolanta Dębska

nauczane przedmioty: matematyka 

Magdalena Drobnik-Pudłowska

nauczane przedmioty: informatyczne

Paulina Dróżdż

nauczane przedmioty: język niemiecki

Jarosław Dubiel

nauczane przedmioty: mechanizacyjne

Magdalena Gasińska

rzecznik prasowy

nauczane przedmioty: fizyka, matematyka

Ks. Łukasz Gawrzydek

nauczanie religii

Agnieszka Golan

nauczane przedmioty: żywieniowe

Anna Golędzinowska Lebioda

pedagog szkolny

Linda Jakubowska

nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne

Adam Kaczmarczyk

nauczane przedmioty: mechanizacyjne

Ilona Kosiorek

nauczane przedmioty: informatyczne 

Anna Kosmowska

nauczane przedmioty: informatyczne

Anna Kowalska

nauczane przedmioty: biologia

Elżbieta Kołaczek

nauczane przedmioty: matematyka

Olga Kwapisz-Wojda

nauczane przedmioty: żywieniowe

Edyta Kłak

nauczane przedmioty: żywieniowe

Maria Laska

nauczane przedmioty: informatyczne - urlop na poratowanie zdrowia

Agnieszka Leśniewska

nauczane przedmioty: logistyczne

Józef Mamiński

nauczane przedmioty: zawodowe mechanizacyjne

Katarzyna Mańkowska

nauczane przedmioty: zawodowe mechanizacyjne

Maciej Milczarek

nauczane przedmioty: informatyczne

Robert Olko

nauczane przedmioty: nauka jazdy

Waldemar Osica

nauczane przedmioty: ekonomiczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Magdalena Piechowska-Malińska

nauczane przedmioty: logistyczne - urlop macierzyński

Stanisław Pietrzak

nauczane przedmioty: mechanizacyjne

Katarzyna Polak

p.o specjalista ds. choreografii i strojów

nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne

Justyna Rutkowska

nauczane przedmioty: język angielski

Jolanta Sikorska

nauczane przedmioty: język polski, język rosyjski

Donata Skierska

nauczane przedmioty: język polski

Leszek Skórski

nauczane przedmioty: informatyczne

Agnieszka Stanisławska

nauczane przedmioty - ekonomiczne

Marta Staszewska

nauczane przedmioty: język niemiecki

Jadwiga Studzińska

nauczane przedmioty: historia

Piotr Sumiński

nauczane przedmioty: religia

Dariusz Surma

nauczane przedmioty: geografia, rolnicze

Urszula Surma

nauczane przedmioty: chemia, żywieniowe

Agnieszka Syryca

nauczyciel bibliotekarz

Mariusz Szewczyk

nauczane przedmioty: mechanizacyjne

Kamil Szkup

nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne

Ewa Szwarocka-Szczepańska

nauczane przedmioty: język angielski

Grzegorz Słoma

nauczane przedmioty: język polski, wiedza o kulturze

Anna Tomczak

nauczane przedmioty: język angielski

Iwona Wiankowska

nauczane przedmioty: język angielski

Paulina Wojda

Aktualizacja strony www szkoły

nauczane przedmioty: matematyka, informatyka

Milena Wojda-Wróbel

nauczane przedmioty: język niemiecki, wychowanie w rodzinie

Elżbieta Wojtyna

nauczane przedmioty: ekonomiczne

Maciej Wróbel

nauczane przedmioty: język angielski

Jakub Zaczkiewicz

nauczane przedmioty: wychowanie fizyczne

Piotr Żak

nauczane przedmioty: zawodowe logistyczne

Magdalena Dąbrowska

główna księgowa

Wioletta Grzegory

sekretarz szkoły

Anna Rutkowska

sekretarka - urlop

Bogna Kolos

pomoc administracyjna

Magdalena Bartosiak

inspektor ds. bhp

Agnieszka Kucińska

specjalista ds płac i rozliczeń

Marek Lesiak

kierownik gospodarczy

Jan Dutkiewicz

instruktor muzyczny ZPiT "Blichowiacy"

Klaudia Sędecka-Kowalska

specjalista ds. choreografii i strojów oraz księgowa - urlop macierzyński

Sławomir Siewierski

konserwator - mechanik urządzeń i maszyn

Krzysztof Łukasik

specjalista ds. administracji siecią komputerową

e-mail: abcd@g.pl

Kazimierz Ścibor

konserwator

Piotr Kafarski

mechanik maszyn rolniczych

Krystyna Dałek

sprzątaczka

Anna Durka

sprzątaczka

Stanisław Kępka

dozorca, palacz

Danuta Kosiacka

woźna

Emilia Kunikowska

woźna

Agnieszka Misiura

woźna

Justyna Skowrońska

sprzątaczka

Beata Stępień

sprzątaczka

Marek Wielemborek

pracownik gospodarczy

Maria Wrońska

sprzątaczka

Dorota Wysocka

sprzątaczka

Mariola Ziętal

woźna