Dokumenty szkoły, wnioski, formularze

W związku ze zmianą regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który jest do wglądu u pracodawcy, zamieszcza się na stronie szkoły dokumenty dla pracowników szkoły celem ich pobrania, wydrukowania, wypełnienia i dostarczenia do księgowości.

Wypełniony załącznik nr 2 należy dostarczyć do księgowości w terminie do 15 maja.

Pliki do pobrania: