Dla kandydatów

ZSP nr 2 RCKUiP ogłasza nabór w roku szkolnym 2018/2019 do:

11.03.2016 9:01
główne zdjęcie

4-letniego Technikum kształcącego w zawodach:

- technik agrobiznesu,
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
- technik logistyk,
- technik informatyk,
- technik technologii żywności,
- technik żywienia i usług gastronomicznych.

3-letniej Branżowej szkoły I stopnia:

- kucharz,
- mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych,
- operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,
- magazynier - logistyk.

więcej ...

 Ogłoszenia i komunikaty

11.03.2016 8:26
Autor: Krzysztof Łukasik