Egzamin maturalny

Harmonogramu pisemnych egzaminów maturalnych

22.04.2024 21:33
Autor: Jolanta Dębska

Harmonogram pisemnych egzaminów maturalnych

24.03.2023 11:03
Autor: M. E. Tataj

Harmonogram ustnych matur - maj 2023

6.03.2023 19:37
Autor: M. E. Tataj

Harmonogram egzaminu maturalnego 2022

28.03.2022 13:32
Autor: M.E.Tataj

Egzamin maturalny maj 2022

6.09.2021 11:46
Autor: M. E Tataj

Harmonogram próbnej matury listopad 2019 r.

14.10.2019 21:03
Autor: M.E. Tataj

Harmonogram zajęć  dodatkowych przygotowujących do egzaminu maturalnego 2018

16.11.2017 21:16
Autor: Elżbieta Tataj                                                           

Próbny Egzamin Maturalny 2017

18.10.2017 19:18
Autor: Elżbieta Tataj