Kącik katechetyczny

10.06.2018 16:06

 

     Naszedł czas podsumowania mijającego roku szkolnego w katechezie. Poniżej przedstawiamy działalność katechetyczną w roku szkolnym 2017/2018. W pierwszych pięciu punktach zapisana została istota katechezy w szkole. W dalszej kolejności obszernie przedstawiono pracę szkolnych katechetów.

 


 

 

 1. W dniu 28 lipca 1993 r. został podpisany w Warszawie Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, w którym jest m.in. mowa o nauczaniu religii
  w szkole: „Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci oraz zasadę tolerancji Państwo gwarantuje, że szkoły publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola, prowadzone przez organy administracji państwowej
  i samorządowej, organizują zgodnie z wolą zainteresowanych naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych”.
 2. Naczelnym celem katechezy jest doprowadzenie słuchacza do osobistego spotkania
  z Chrystusem, zjednoczenie z Nim, zawiązanie z Nim głębokiej zażyłości.  Zaznaczam, że Słuchający sam musi chcieć chcieć spotkać Jezusa…
 3. Katecheza adresowana jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych, wierzących, niewierzących i poszukujących. Za dorosłych uważam uczniów oddziałów maturalnych.
 4.  Zadaniami katechezy są: budzenie i rozwijanie wiary, wychowanie liturgiczne, formacja moralna, nauka modlitwy, wychowanie do życia wspólnotowego, przygotowanie do misji przekazywania wiary innym.
 5. Kolejność katechezy jest następująca: dom, parafia i Kościół, szkoła. Zauważmy, że pierwszymi katechetami są rodzice. Katecheci do placówek oświatowych kierowani są przez miejscowego biskupa na podstawie misji kanonicznej. Zauważmy, że są ostatnim elementem katechizacji.
 6. Dnia 03.10.2017 r. uczniowie ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu uczestniczyli
  w nabożeństwie różańcowym, które odbywało się w bazylice katedralnej w Łowiczu. Udział blichowskiej młodzieży we wspomnianym spotkaniu modlitewnym jest świadectwem współpracy duszpasterskiej i katechetycznej z parafią katedralną p.w. Wniebowzięcia N.M.P, na terenie której znajduje się szkoła z Blichu. Jest to już wieloletnia tradycja, że uczniowie poprzez modlitwę podejmują pracę nad kształtowaniem swojego życia wewnętrznego. Paulina Nowak, Agata Fijołek, Sebastian Krysiak i Roksana Miłowska wraz z towarzyszącymi im katechetami: Emilią Adamowicz, Piotrem Sumińskim oraz ks. Sebastianem Antosikiem – katechetą w ZSP nr 1 w Łowiczu poprowadzili to piękne październikowe nabożeństwo.

 

 1. 07.10.2017 r., czyli w święto Matki Bożej Różańcowej, młodzież z Blichu włączyła się w ogólnopolską akcję „Różaniec do granic”. Tego dnia wzdłuż granic naszej Ojczyzny stanął szpaler ludzi odmawiających Różaniec w intencji Polski i całego świata. Uczestnicy akcji chcieli zamanifestować wierność i posłuszeństwo Najświętszej Panience. Paulina Nowak, Agata Fijołek, Weronika Szram, Daria Markus i Ala Krawczyk uczestniczyły w nabożeństwie różańcowym w bazylice katedralnej w Łowiczu. Rozważania tajemnic radosnych Różańca przygotował Piotr Sumiński, nabożeństwu przewodniczył ksiądz Brunon Dąbrowski. Warto dodać, że Akcja „Różaniec do granic” otrzymała aprobatę Konferencji Episkopatu Polski.
 1. W grudniu 2018 r. biblioteka szkolna w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu wzbogaciła się o kilka pozycji książkowych należących do nurtu literatury katolickiej. Wśród nich znalazły się takie tytuły jak: „Jezus” (James Martin), „Judasz” (Tosca Lee), „Chata” (William Paul Young), „Szata” (Lloyd Cassel Douglas), „Wielki Rybak” (Lloyd Cassel Douglas), „Niebo istnieje. Naprawdę!” (Todd Burpo, Lynn Vincent), „Maria Magdalena” (Ellen Gunderson Taylor), “Dzienniczek” św. s. Faustyny Kowalskiej, „Ben Hur” (Lewis Wallach).
 1. Dnia 21 grudnia 2017 r. o godz. 11 w sali gimnastycznej ZSP nr 2 RCKUiP
  w Łowiczu zgromadziła się społeczność blichowska, aby wspólnie świętować Wigilię Szkolną.  W tym roku w klimat Bożego Narodzenia wprowadziły zebranych treści przygotowane przez p. Piotra Sumińskiego i jego uczniów: Natalię Gruziel, Gabrysię Foks, Kamila Bodka, Dawida Górskiego, Krystiana Mikołajczyka i Szymona Zwolińskiego. W swoim spektaklu przedstawili to, co zagraża narodzinom Boga
  w sercu i życiu człowieka – siedem grzechów głównych. Widzowie zobaczyli
  i usłyszeli dobitne przesłanie, które wielu odczytało jako swoistego rodzaju rekolekcje adwentowe. Słusznie – taki właśnie zamysł przyświecał autorom scenariusza tegorocznej Wigilii.
 1. Dnia 16.02.2018 r. młodzież z ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu uczestniczyła
  w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w bazylice katedralnej w Łowiczu. Zgromadzonych na modlitwie wiernych swoją obecnością zaszczycił ks. bp. Andrzej F. Dziuba, ordynariusz diecezji łowickiej. Udział młodzieży w nabożeństwach odprawianych
  w bazylice wynika ze współpracy duszpasterskiej i katechetycznej z parafią katedralną p.w. Wniebowzięcia N.M.P, na terenie której znajduje się szkoła z Blichu. To już wieloletnia tradycja, że uczniowie poprzez modlitwę podejmują pracę nad kształtowaniem swojego życia wewnętrznego. podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej rozważania dotyczące męki i śmierci Chrystusa czytali uczniowie: Agata Fijołek, Dominika Kucińska, Krzysztof Kret, Paulina Nowak, Kamila Pryk. Towarzyszyli im szkolni katecheci: Piotr Sumiński (autor rozważań, które były częścią programu duchowego Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej na Jasną Górę 2009) ), Emila Adamowicz i ks. Radosław Sawicki, który przewodniczył tej pięknej modlitwie.
 1. „Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka” – pod takim hasłem 07 marca 2018 r. w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu odbył się etap diecezjalny XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej (OTK). Wśród kilkudziesięciu uczestników Olimpiady znaleźli się uczniowie ZSP nr 2 RCKUiP
  w Łowiczu: Kinga Flis i Adrian Walczak. Oboje są uczniami technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk. 
 1. W dniach 19 – 21.03.2018 r. w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łowiczu miały miejsce rekolekcje wielkopostne. Społeczność szkolna z Blichu udała się do bazyliki katedralnej w Łowiczu, aby otworzyć się na Słowo Boga. Ono bowiem rodzi w słyszących nowe życie, uzdrawia ich, rozpoczyna procesy przemian. Warto dodać, że rekolekcje w dużej mierze wspomagają proces wychowawczy młodzieży. Uczniowie zaangażowali się w oprawę Eucharystii, np. Natalia Gruziel
  i Gabriela Foks w Liturgię Słowa. Ania Kępka wraz z przedstawicielem ZSP nr 4 złożyli podziękowania księdzu rekolekcjoniście za poświęcony czas i wygłoszone słowo oraz wręczyli mu kwiaty.
 1. Tradycyjnie w sobotę poprzedzającą Niedzielę Palmową młodzież z ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu wyruszyła na Pielgrzymkę Maturzystów z terenu diecezji łowickiej do Częstochowy. Jubileuszowa Pielgrzymka Maturzystów, bo już XXV, wyruszyła na Jasną Górę 24.03.2018 r. Z blichowskiej placówki na Jasną Górę ruszyło 58 uczniów oraz pięcioro nauczycieli. Reprezentowali dekanat Łowicz – Katedra. Uczniowie oddziałów maturalnych odpowiedzieli na zaproszenie Biskupa Łowickiego Andrzeja F. Dziuby. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2,4).
 1. Rok 2018 jest obchodzony w Kościele w Polsce jako Rok Świętego Stanisława Kostki. Z tej okazji na przełomie marca i kwietnia 2018 r. w ZSP nr 2 RCKUiP
  w Łowiczu zorganizowany został konkurs poświęcony wspomnianemu świętemu.
  W Szkolnym Konkursie Wiedzy o Świętym Stanisławie Kostce wzięło udział
  41 uczniów - 11 dziewcząt i 30 chłopców.  Pomysłodawcą Szkolnego Konkursu Wiedzy o Świętym Stanisławie Kostce był Piotr Sumiński, szkolny katecheta.
  Do współpracy zaprosił Grzegorza Chojnackiego, nauczyciela historii, ks. Radosława Sawickiego oraz Łukasza Stańczyka, który w szkole na Blichu odbywał praktyki katechetyczne. Cztery osoby uzyskały maksimum punktów. Wg czasu ich przysłania uplasowały się następująco: 1) Adam Gałązka, 2) Marek Molenda, 3) Matra Kurczak, 4) Konrad Śliwiński.
 1. Marzec 2018 roku był szczególny dla jednego z absolwentów ZSP nr 2 RCKUiP
  w Łowiczu. Mowa o Łukaszu Stańczyku. Jako były uczeń placówki na Blichu odbywał w swojej dawnej szkole praktyki katechetyczne. Pod kierunkiem Piotra Sumińskiego, który przez cały okres nauki w szkole był jego nauczycielem religii, nabierał umiejętności przydatnych w nauce z młodzieżą. Był to bardzo owocny
  i bogaty w doświadczenia czas. Łukasz oprócz obserwacji i prowadzenia lekcji przyglądał się rekolekcjom wielkopostnym dla młodzieży, uczestniczył
  w przygotowaniach do pielgrzymki maturzystów i brał w niej udział, mógł zobaczyć
  z bliska jak przebiega diecezjalny finał Olimpiady Teologii Katolickiej, uczył się organizować konkurs o tematyce religijnej. W czasie jego praktyk odbył się bowiem szkolny konkurs poświęcony św. Stanisławowi Kostce, patronowi dzieci i młodzieży.
 1. W czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego dla maturzystów specjalne błogosławieństwo papieskie z rąk pana Piotra Sumińskiego popłynęło do Agaty Fijołek i Pauliny Nowak (27 kwietnia 2018 r.).
 1. Katecheci włączyli się w obchody Światowego Dnia bez Tytoniu, który ma na celu zwrócenie uwagi na szkodliwość palenia papierosów. W szkole został powieszony duży plakat , na którym imiona i nazwiska osób deklarujących życie bez papierosa ułożyły się w napis „NIE PALĘ!”
 1. Katecheta Piotr Sumiński współpracował ze Szkolnym Kołem Wolontariatu, Samorządem Uczniowskim, Szkolnym Kołem PTTK  np. robienie dokumentacji fotograficznej podczas spotkania ze st. sekc. Piotrem Malczykiem. Odbyło się pod hasłem „Nie bądź bierny - naucz się pomagać”.
 1. Dzień 13.09.2017r. w ZSP nr 2 RCKUiP przejdzie do historii jako wyjątkowy, ponieważ pierwszy raz w historii szkoły gościliśmy Mistrza Olimpijskiego z Soczi
  z 2014 r. p.Zbigniewa Bródkę. Piotr Sumiński udokumentował fotograficznie
  to spotkanie.
 1. Piotr Sumiński wykonał dokumentację fotograficzną i przybliżył sylwetki uczniów
  z naszej szkoły, którzy otrzymali Stypendium Starosty Łowickiego A.D. 2017.  Udokumentował również fotograficznie Marcina Tarkowskiego, stypendystę Prezesa Rady Ministrów, sporządził notatkę z rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018, Dnia Edukacji Narodowej, rozpoczęcia działalności  Młodzieżowej Rady Miasta, w skład której weszły trzy uczennice ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu: Dominika Norowska, Wiktoria Pawełkowicz, Milena Bugaj. Zrobił fotoreportaż z III pikniku na Blichu.
 1. Uczniowie: Krzysztof Wilk z klasy II TIa, Sylwia Sapińska i Karol Jagura z klasy III TMR wzięli udział w III Diecezjalnym Konkursie Poetyckim „Soli Deo”. Polegał on na ułożeniu wiersza o tematyce religijnej. Karol Jagura został laureatem tego konkursu. Zajął III miejsce wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nauczycielem prowadzącym była p. Emila Adamowicz.
 1. Dnia 11.04.2018r młodzież naszej szkoły miała okazję uczestniczyć w niecodziennym i bardzo ciekawym spotkaniu z p. Krzysztofem Miklasem. Organizatorami spotkania byli ks. Radosław Sawicki oraz Samorząd Uczniowski.
 1. Niecodzienne spotkanie z żywym świadkiem historii odbyło się w naszej szkole
  20 września 2017r. Na zaproszenie ks. Radosława Sawickiego przybył do nas ks. kan. Brunon Dąbrowski.
 1. Marzec 2018 roku był szczególny dla jednego z absolwentów ZSP nr 2 RCKUiP
  w Łowiczu. Mowa o Łukaszu Stańczyku. Jako były uczeń placówki na Blichu odbywał w swojej dawnej szkole praktyki katechetyczne. Pod kierunkiem Piotra Sumińskiego, który przez cały okres nauki w szkole był jego nauczycielem religii, nabierał umiejętności przydatnych w nauce z młodzieżą. 
 1. Liczne publikacje z wydarzeń szkolnych, religijnych i katechetycznych m.in. na internetowej stronie szkoły, w Gościu Niedzielnym (wydanie papierowe oddziału łowickiego i internetowe), internetowa strona diecezji łowickiej.
 1. Pani Adamowicz prowadziła Kółko Różańcowe. Dbałą również o to, aby na bieżąco aktualizowana była gazetka ścienna o tematyce religijnej (bud. A, korytarz, I p.).
 1. Katecheci byli członkami komisji nadzorujących egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz podczas pisemnych egzaminów maturalnych. Uczestniczyli w formacji duchowej oraz doskonaleniu zawodowym.

 

Piotr Sumiński