Ogłoszenia i komunikaty

 Tu znajdziesz System Naboru Elektronicznego dla Kandydatów:

https://oswiata.pcss.pl

 

 Tutaj możesz obejrzeć  film prezentujący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego!

 

Podmiotem wykonującym badania lekarskie dla kandydatów do Technikum nr 2 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 jest:

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Adres: ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz

    Telefon: (46) 837 56 11,12,13

      E-mail: lowzoz@pro.onet.pl

 

W celu zapisu do lekarza medycyny pracy należy zgłosić do wyżej wymienionej jednostki od dnia 21 czerwca 2019 r.

 

Krzysztof Łukasik