Zanurzeni w Słowie Bożym

26.04.2016 22:56

Wśród uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu znaleźli się tacy, którym nie obca jest znajomość Biblii. Oni wiedzą, że Słowo Boże jest życiodajnym źródłem. 26.04.2016 r. rozstrzygnięto etapy diecezjalne XX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej (OKWB).

Przystąpiło do nich około 30 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych z blisko 1400 szkół. Wśród nich znaleźli się reprezentanci Blichu, którzy 15.03.2016 r. przystąpili do etapu szkolnego, uzyskawszy w pierwszej części zmagań wysokie noty. Byli to: Piotr Kapusta – uczeń I oddziału kształcącego w zawodzie technik żywności i usług gastronomicznych, Sylwia Sapińska – uczennica oddziału I kształcącego się w zawodzie technikum agrobiznesu oraz Marek Molenda – uczeń II oddziału kształcącego w zawodzie technik informatyk. Zagadnienia tegorocznego dotyczyły znajomości Pieśni nad Pieśniami, Ewangelii wg św. Mateusza oraz Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan. Spośród blichowskiej trójki najlepiej wypadł Piotr. Do etapu ogólnopolskiego niestety nie zakwalifikował się żaden z reprezentantów ZSP nr 2 w Łowiczu. Sylwia podsumowała swój udział krótką wypowiedzią: „Etap szkolny napisałam najlepiej. W zmaganiach diecezjalnych nie spisałam się zbyt dobrze i jestem nawet trochę na siebie zła. Nie odbierze mi jednak nikt tego, co i kogo już poznałam w Piśmie Świętym”. Piotr nie krył zadowolenia: „Jako debiutant zaprezentowałem się zadowalająco. Pani Emilia Adamowicz bardzo mi pomogła w przygotowaniu się do etapu diecezjalnego. Cieszę się, że brałem udział w konkursie biblijnym. Za rok również chcę się zmierzyć z treściami Księgi Życia”. Marek natomiast swój start podsumował następująco: „W konkursie brałem udział drugi raz i nie obawiałem się II etapu. Lekki, motywacyjny stres został zaszczepiony podczas krótkiego wywiadu z młodą dziennikarką z Radia Victoria. Atmosfera miła. Po zakończeniu testu braliśmy udział w pisaniu fragmentu adhortacji apostolskiej Ewangelii gaudium na płótnie, bo każda diecezja spisuje poszczególne jej fragmenty, które będą połączone w całość, a ich długość wyniesie 300 m. Prezent taki będzie podarowany papieżowi Franciszkowi w czasie Światowych Dni Młodzieży”. Pan Piotr Sumiński  - katecheta i koordynator Konkursu w szkole powiedział, że najważniejsze jest to, iż młodzież zgłasza się do udziału w tego rodzaju Konkursie. Dodał z entuzjazmem, że bardzo go cieszy, gdy widzi zatapianie się młodzieży w Słowie, którym jest żywy Chrystus. „Poprzez udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej młodzież poznaje przede wszystkim Boga. Dzięki temu bardziej się w Nim rozkocha. Przynajmniej jest ku temu ogromna szansa. Nagrody i laury są na dalszych miejscach” – podsumowuje pan Sumiński.

Głównym organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Więcej o OKWB można przeczytać na www.okwb.pl.

Piotr Sumiński, Donata Skierska