XII Wewnątrzszkolny Konkurs Języka Niemieckiego

30.05.2016 22:56

Dnia 24.05.2016r. w ZSP nr 2 RCKUiP im. T. Kościuszki w Łowiczu odbył się XII Wewnątrzszkolny Konkurs Języka Niemieckiego zorganizowany przez nauczycielki języka niemieckiego: p. Martę Staszewską, p. Paulinę Dróżdż.

W konkursie udział wzięli chętni uczniowie z klas pierwszych i drugich technikum, a konkretnie z klasy I kształcącej w zawodzie technik informatyk, II kształcącej w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych/technik technologii żywności oraz z klasy II kształcącej w zawodach technik agrobiznesu / technik mechanizacji rolnictwa.

Konkurs polegał na sprawdzeniu umiejętność czytania ze zrozumieniem, pisania dłuższej formy użytkowej - konkretnie maila oraz sprawdzał wiadomości uczniów z zakresu gramatyki niemieckiej. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania uczniów językiem niemieckim, rozwijanie językowych uzdolnień młodzieży, pogłębianie wiadomości z zakresu leksyki i gramatyki oraz rozwijanie sprawności czytania ze zrozumieniem i pisania.

Zwyciężczynią konkursu została uczennica klasy II TA – Natalia Płuska, II miejsce zajęła Wiktoria Białkowska z klasy II TTŻ, zaś III miejsce zajął Rafał Pietrzak - uczeń klasy I TI.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas akademii z okazji zakończenia roku szkolnego.

Wszystkim uczniom, a w szczególności zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy!

 

Marta Staszewska, Paulina Dróżdż