Radosław Krupa

31.05.2016 10:16

Jestem absolwentem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łowiczu, gdzie ukończyłem Technikum Technologii Żywności. Wybierając tę szkołę kierowałem się tym, iż jako jedyna szkoła średnia w naszym regionie daje możliwość rzetelnego przygotowania zawodowego poprzez m.in. zajęcia laboratoryjne.

Podczas edukacji w szkole zyskałem szeroką wiedzę z różnych dziedzin nauki, zarówno z wiedzy ogólnej, jak i specjalistycznej m.in. chemia, technologia żywności, analiza i mikrobiologia żywności, zarządzanie firmą oraz marketing. Zdobyłem bezcenne doświadczenie poprzez udział w zajęciach praktycznych, w trakcie których wykonywaliśmy ćwiczenia, takie jak: prowadzenie analiz chemicznych, biochemicznych, montowanie aparatury np. do destylacji. Szkoła dała mi również możliwość przygotowania zawodowego przez udział w praktykach zawodowych, które odbywały się dużych zakładach przemysłu spożywczego. Po ukończeniu średniej szkoły rozpocząłem studia na Politechnice Łódzkiej na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka. Wiedza teoretyczna z zakresu w/w przedmiotów specjalistycznych oraz umiejętności zdobyte podczas zajęć praktycznych sprawiły, iż wyróżniałem się na tle pozostałych studentów, którzy ukończyli np. licea ogólnokształcące.

Przygotowanie merytoryczne oraz praktyczne, które zdobyłem podczas nauki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  w Łowiczu oraz studiów na Politechnice Łódzkiej otworzyły mi drogę do kariery zawodowej. Obecnie pracuję w renomowanej firmie z branży spożywczej w dziale R&D. Zajmuję się m.in. tworzeniem nowych produktów spożywczych oraz ich wprowadzaniem.