Piotr Malczyk

31.05.2016 10:21

Piotr Malczyk - absolwent ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu ukończonej w 2010 roku, klasa Technikum Agrobiznesu.

Jestem absolwentem  Szkoły Policealnej Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego, tytuł zawodowy, który uzyskałem to: Ratownik medyczny. Ukończyłem także studia wyższe I stopnia w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie na kierunku: europeistyka, specjalność: bezpieczeństwo wewnętrzne państwa w Unii Europejskiej.  Od 2008 r. jestem zawodnikiem Łowickiej Akademii Sportu . Obecnie posiadam 2 Kup w Taekwondo oraz żółty pas w Hapkido. Jestem także wielokrotnym medalistą w zawodach ogólnopolskich oraz międzynarodowych w Taekwondo. Od 2012 r. pracuję jako Strażak w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu na stanowisku  ratownik - kierowca. Oprócz tego jestem Radnym Gminy Chąśno, instruktorem kajakarstwa. Szkołę na Blichu wspominam z sentymentem. Gimnazjaliści uczcie się na Blichu!