Cisco Networking Academy

31.05.2016 21:00

W dniu 31.05.2016 r. nauczyciele przedmiotów informatycznych  P. Wojciech Białecki, P. Krzysztof Błaszczyk,  P. Magdalena Drobnik-Pudłowska, P. Anna Kosmowska, P. Leszek Skórski uczestniczyli w szkoleniu instruktorów Cisco Networking Academy w  siedzibie CISCO w Warszawie.

A wszystko po to, żeby w naszym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych utworzyć Cisco Academy dla uczniów. Mamy nadzieję, że podniesie to atrakcyjność nauczenia i uczenia się młodzieży,  zwłaszcza kształcących się w zawodzie technik informatyk. Cisco oferuje dostęp do różnych symulatorów z zakresu budowy komputerów, funkcjonowania sieci komputerowych, możliwość korzystania z nowoczesnych metod nauczania, a przede wszystkim dostęp do najnowszych materiałów z zakresu IT. Istnieje możliwość kształcenia w języku polskim i angielskim. Uczniowie mogą otrzymać dyplom ukończenia Kursu CISCO ACADEMY. Podnosi to atrakcyjność naszych absolwentów na rynku pracy.

Anna Kosmowska, Wojciech Białecki