Agrobiznes na Dniach Otwartych Drzwi IHAR

7.06.2016 22:31

Uczniowie z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w wykładach na temat najnowszych technologii i innowacji stosowanych w rolnictwie, wykłady obejmowały tematykę:

• „Nowoczesne narzędzia mobilne do zarządzania gospodarstwem rolnym”

• „Przygotowanie map na potrzeby rolnictwa precyzyjnego i możliwości ich wykorzystania”

• „Praktyczne aspekty rolnictwa precyzyjnego”

• „Wykorzystanie bezzałogowych aparatów latających w szacowaniu szkód w uprawach”

 

Po wysłuchaniu wykładów uczniowie zwiedzali „bank genów” gdzie długoterminowo w skrajnie niskich temperaturach przechowywany jest materiał genetyczny cennych lub rzadkich gatunków i odmian roślin użytkowych dla ewentualnego odtworzenia populacji.

Był też czas na zapoznanie się z pracą laboratorium oraz programami badawczymi nad hodowlą ziemniaka odpornego na mątwika ziemniaczanego i raka ziemniaka.

Zwiedzając laboratorium, uczniowie dowiedzieli się jaki jest cel akredytacji i jakie warunki muszą być spełnione by laboratorium mogło się ubiegać o akredytację, zdobyli wiele cennych informacji na temat odmian roślin rolniczych modyfikowanych genetycznie oraz warunków jakie muszą być spełnione przy wprowadzaniu GMO do obrotu.

 

Anna Kowalska