Przedstawiciele radnych na spotkaniu z młodzieżą Samorządu Uczniowskiego.

10.06.2016 19:04

Dnia 9 czerwca 2016 r. w ZSP nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu gościli Panowie- Krystian Cipiński i Krzysztof Igielski, którzy spotkali się z przedstawicielami uczniów Samorządu Uczniowskiego oraz opiekunami Magdaleną Gasińską i Grzegorzem Słomą.

Radni przedstawili młodzieży propozycję działania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łowiczu. W szkole na Blichu, uczniowie chętni do współpracy, proszeni są o przedstawienie swoich kandydatur do dnia 14 czerwca 2016 r. Dnia 16 czerwca 2016 r. odbędą się w szkole na Blichu wybory do MRM w Łowiczu. Trzech kandydatów, którzy uzyskają najwyższa liczbę głosów, ma szansę współpracować z wyżej wymienioną organizacją.

Magdalena Gasińska, Grzegorz Słoma