Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie

15.06.2016 13:52

Nie ma nic bardziej nobilitującego dla ucznia niż sukces - wygrana w konkursie, zdobycie nagrody w zmaganiach edukacyjnych. Sukces ucznia pierwszej klasy jest szczególnie wyróżniający dla niego samego, ale także dla szkoły, w której on się uczy. Mowa o Marcie Kurczak z oddziału pierwszego kształcącego w zawodzie technik technologii żywności oraz Weronice Antosik i Piotrze Guzku.

Dnia 14 czerwca 2016 r. w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu odbyło się szkolenie w zakresie BHP przy obsłudze maszyn, narzędzi i urządzeń w gospodarstwach rolnych, które przeprowadził pracownik etatowy KRUS Grzegorz Żebrowski, zajmujący się na co dzień badaniem wypadków w rolnictwie. Zorganizowano je dla 45 uczniów. Po jego zakończeniu odbył się konkurs, którego treść stanowiły zagadnienia poruszane na wspomnianym szkoleniu.

 

W konkursie pod nazwą „Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie” podium zdobyli następujący uczniowie:

1) Marta Kurczak, 2) Weronika Antosik, 3) Piotr Guzek.

Klimat konkursu najbardziej odzwierciedlą wypowiedzi samych zwycięzców.

Marta Kurczak: „Nie spodziewam się takiego sukcesu. W nagrodę otrzymałam szlifierkę kątową firmy DEXTER, z której na pewno uciszy się mój tata. Jestem uczeniem pierwszej klasy i tym bardziej mnie cieszy, że pokonałam moich starszych kolegów. W imieniu swoim i moich konkurentów, zachęcam wszystkich do udziału w różnorakich konkursach odbywających w naszej szkole. Weronice gratuluję drugiego miejsca, Piotrkowi - trzeciego”.

Szkoła na Blichu w Łowiczu może się poszczycić uczniami posiadającymi rozległą wiedzę i umiejętności, zdolności. Szeroki zakres tematyczny konkursów odbywających się w szkole daje uczniom ogromne możliwości rozwoju, a tym samym tworzy siłę i podnosi prestiż całej szkoły oraz uczących w niej nauczycieli. 

Członkami Komisji Konkursowej byli: Piotr Gołaszewski – kierownik PT KRUS w Łowiczu, Grzegorz Żebrowski – pracownik PT KRUS w Łowiczu, Jerzy Zabost – wicedyrektor ZSP
nr 2 RCKUiP w Łowiczu.

Piotr Sumiński