Obowiązujące Podręczniki

23.06.2016 12:41

Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w Technikum nr 2 w roku szkolnym 2016/2017 dla dla klas I- IV

Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w Zasadniczej Szkole Zawodowej w roku szkolnym 2016/2017 dla dla klas I- III

Zestawy podręczników w plikach do pobrania w arkuszu kalkulacyjnym.

Maria Elżbieta Tataj

Pliki do pobrania: