Wyjątkowe rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

2.09.2016 23:18

     Dnia 1 września 2016 roku w ZSP nr 2 RCKUIP w Łowiczu odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego.  Przed uroczystym rozpoczęciem młodzież uczestniczyła we mszy świętej w Bazylice Katedralnej w Łowiczu, której przewodniczył ks. Radosław  Sawicki. 

Część oficjalna w murach szkoły rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”.

     Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w naszej szkole po raz kolejny uświetnili swoją obecnością znamienici goście: wicestarosta łowicki Pan Grzegorz Bogucki, dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w starostwie powiatowym w Łowiczu Pani Sylwia Walkiewicz, przewodniczącą Rady Rodziców Pani Violetta Wrońska.

     Zaszczycili nas również swoim przybyciem przedstawiciele prestiżowej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie płk dr hab. profesor nadzwyczajny Konrad Stańczyk wicedyrektor Instytutu Systemów Bezpieczeństwa i Obronności w Wydziale Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz dr inż. Wojciech Kocańda specjalista ds. dydaktyki WAT.  Przedstawiciele warszawskiej akademii brali udział w uroczystości w ramach nawiązanej przez Panią Dyrektor Marię Laskę współpracy, na mocy której szkoła została objęta patronatem honorowym przez  uczelnię  w celu promowania nauki logistyki.

     Pani Dyrektor Maria Laska przywitała wszystkich przybyłych gości, ks. Radosława Sawickiego, który rozpoczyna pracę w naszej szkole, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi, młodzież, rodziców oraz wszystkich zgromadzonych na uroczystości.

     Pani Dyrektor zwróciła się do uczniów klas pierwszych, którzy w tym roku rozpoczynają naukę w naszej szkole. Podkreśliła, że bardzo cieszy się z tak dobrego naboru. W szkole na Blichu rozpoczęło naukę osiem klas Technikum i jedna klasa Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W dziewięciu oddziałach pierwszych naukę rozpoczęło 211 uczniów. Łącznie w szkole na Blichu uczy się ich 598.

     Życzyła wszystkim uczniom wytrwałości w dążeniu do postawionych sobie celów, dobrych wyników w nauce, zdania egzaminów maturalnych i zawodowych, nauczycielom sukcesów w pracy z uczniami, zaś pracownikom administracji i obsługi bezpiecznej i satysfakcjonującej pracy.. 

     Pani Dyrektor w czasie uroczystości przywitała nowo powołanego wicedyrektora –Janusza Wróbla, który zastąpił na tym stanowisku Jerzego Zabosta.  Krótko przybliżyła wydarzenia związane z 77 rocznicą wybuchu II wojny światowej. Tradycyjnie delegacja uczniów złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod tablicą upamiętniają poległych nauczycieli w czasie II wojny światowej.

     Pani dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w imieniu organu prowadzącego szkołę złożyła uczniom i nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi życzenia z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego.

     Płk dr hab. Konrad Stańczyk w krótkim przemówieniu wyraził  zadowolenie z nawiązanej współpracy z ZSP nr 2 i skierował do młodzieży sympatyczne pozdrowienia od Wojskowej Akademii Technicznej. 

     Natomiast przewodnicząca Rady Rodziców pogratulowała uczniom klas pierwszych trafnego wyboru szkoły i życzyła im samych sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym, a uczniom klas starszych a zwłaszcza czwartym wytrwałości w nauce, która doprowadzi ich do dobrych wyników na egzaminach zawodowych i maturze.

     Pani wicedyrektor Maria Elżbieta Tataj przedstawiła wychowawców klas pierwszych:

- wychowawcą klasy pierwszej kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki została Magdalena Gasińska,

 - wychowawcą klasy pierwszej kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i technik agrobiznesu została Paulina Drożdż,

 - wychowawcami trzech klas pierwszych kształcących w zawodzie technik informatyk zostali: Krzysztof Błaszczyk, Grzegorz Chojnacki i Anna Kosmowska,

 - wychowawcami dwóch klas pierwszych kształcących w zawodzie technik logistyk zostali: Agnieszka Leśniewska i Maciej Wróbel,

 - wychowawcą klasy pierwszej kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych została Agnieszka Golan,

 - wychowawcą klasy pierwszej  Zasadniczej Szkoły Zawodowej została Katarzyna Mańkowska.

     Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 uświetnił swym występem ZPiT „Blichowiacy”. Po pokazie talentu wokalno-tanecznego członków zespołu, uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich sal lekcyjnych.

Piotr Sumiński