Byli w Afryce… palcem po mapie

7.09.2016 20:23

     Dnia 07 września 2016 r. młodzież ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu uczestniczyła w spotkaniu z ks. Kazimierzem Kieszkiem - misjonarzem ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich (SMA).

     Ks. Kieszek od ponad 30 lat pracuje w Afryce, w krajach takich jak: Wybrzeże Kości Słoniowej i Togo, od siedmiu lat jest proboszczem Katedry św. Marka w Kairze, stolicy Egiptu. Szkołę na Blichu ksiądz Kieszek odwiedził, odpowiadając na zaproszenie jednego z katechetów – ks. Radosława Sawickiego.

     Misjonarz przybliżył młodzieży specyfikę i charakter pracy misyjnej. W swojej prelekcji poruszył również zagadnienia dotyczące religii islamu. Uświadomił słuchaczom, że w wielu krajach afrykańskich jest to religia dominująca, nie mająca za dużo wspólnego z pokojem. Nadmienił, iż islam afrykański różni się od tego, który występuje w krajach arabskich. Nie jest tak radykalny i niebezpieczny. Jako ciekawostkę podał, że Arabia Saudyjska jest państwem, w którym nie ma żadnego kościoła ani cmentarza chrześcijańskiego. Ksiądz Kazimierz przejmująco opowiadał o panującym w krajach afrykańskich biedzie. Najbiedniejszym państwem na kontynencie afrykańskim jest Togo, najbogatszym z kolei Angola. Do najbardziej skorumpowanych zalicza się Kamerun.

     W czasie wykładu młodzież miała możliwość zadawać prelegentowi pytania. Z tej okazji skorzystała również obecna na spotkaniu pani dyrektor Maria Laska. Blisko dwieście osób mogło usłyszeć bardzo ciekawe treści, o których na co dzień się nie rozmawia. Problemy krajów Trzeciego Świata zostały młodzieży przybliżone z „pierwszej ręki”, od osoby, która nimi żyje. Na koniec duchowny życzył słuchaczom, aby nie bali się pójść za Chrystusem, otworzyć przed Nim swoich serc, bo tylko On jest w stanie je odmieniać.

     W ramach wdzięczności za poświęcony czas ksiądz Kazimierz Kieszek otrzymał od pani dyrektor bukiet kwiatów.

 

 

Piotr Sumiński