Stawiamy na Zawodowców

1.09.2016 8:24

logo

Od 1 września 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu realizowany jest projekt nr RPLD-11.03.00-IŻ.00-10-001/15 pn. „Stawiamy na zawodowców” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie – we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 135 uczniów (40K) oraz dostosowanie kierunków kształcenia szkoły do wymogów rynku pracy, poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację staży/praktyk zawodowych oraz realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu: agroturystyki; kelner-barman, kucharz, prawa jazdy kat. B, operator kombajnu, kierowca wózków jezdniowych oraz informatyki (montaż PC i robotów, gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie informacji w sieci) w terminie od 01.09.2016 do 31.08.2018 r. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej: 795 637,87 zł.

W ramach projektu doposażone zostaną, m.in.:

1. pracownia wykorzystywana podczas kształcenia na kierunku Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych (zastawy stołowe, sprzęt produkcyjny, program komputerowy, komplety naczyń,, itp.) – za kwotę ok. 37 000zł,

2. warsztaty szkolne wykorzystywane podczas kształcenia na kierunku Technik Mechanizacji Rolnictwa (prasa warsztatowa, myjki ciśnieniowe, szafki warsztatowe z wyposażeniem, mikrometry, testery ciśnienia sprężania silnika, itp.) – za kwotę ok. 14 000 zł.

3. pracownie informatyczne (Pracownia Urządzeń Techniki Komputerowej, Pracownia Lokalnych Sieci Komputerowych i Sieciowych Systemów Operacyjnych, Pracownia Aplikacji Internetowych) wykorzystywane podczas kształcenia na kierunku Technik Informatyk (zestawy komputerowe, roboty edukacyjne, urządzenia sieciowe, szafy dystrybucyjne, oprogramowanie, analizatory sieciowe, urządzenia wielofunkcyjne, ploter, itp.) za kwotę ok. 194 000 zł.

Maria Laska