Budowa obory wolnostanowiskowej wraz z wybiegami i zapleczem dydaktycznym

20.04.2011 0:00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki, w Łowiczu przy ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji: „Budowa obory wolnostanowiskowej wraz z wybiegami i zapleczem dydaktycznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki, w Łowiczu przy ul. Blich 10”.

Pliki do pobrania: