Perełki z Blichu 

3.10.2016 20:02

     28 września 2016 r., podczas sesji Rady Powiatu Łowickiego wręczone zostały stypendia starosty łowickiego za wysokie wyniki w nauce. Władze powiatu łowickiego doceniły uczniów, którzy w minionym roku szkolnym rzetelnie zdobywali wiedzę, co z kolei przełożyło się na wysokie wyniki w nauce.

     W gronie najlepszych uczniów z ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu znaleźli się: Magdalena Koza, Natalia Płuska, Marta Ziemiańczyk, Jakub Bogusz, Dominik Kotlarski,  Marek Molenda, Bartłomiej Szwarocki i Kamil Wiechno.

     Poniżej przedstawiamy ich sylwetki.

     Magdalena Koza jest absolwentką Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Popowie. Obecnie uczęszcza do czwartego oddziału kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu. Magda stara się każdego dnia podchodzić optymistycznie do rzeczywistości. Lubi integrować się ze znajomymi i ciekawie spędzać z nimi czas. Inspiruje ją muzyka. Interesuje się tańcem towarzyskim oraz fotografią. Ulubionym przedmiotem Magdy  jest język angielski. Do tej pory brała udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, m.in.: Wewnątrzszkolnym Konkursie Języka Niemieckiego, Powiatowym Konkursie Chemicznym, w 7. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Mam haka na raka”. Oprócz tego wzięła udział w dwóch konkursach matematycznych. Magdalena Koza jest autorką tekstów z wydarzeń życia szkoły umieszczanych na jej internetowej witrynie. Teksty naszej stypendystki można też przeczytać na stronie internetowej Diecezji Łowickiej. Magda jest aktywnym członkiem Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiacy”. W przyszłości chciałaby kontynuować naukę na kierunku studiów związanych z rolnictwem.

     Natalia Płuska mieszka w Sierżnikach. Jest uczennicą trzeciego oddziału technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu. Interesuje się folklorem. Od początku nauki w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu jest członkiem Zespołu Pieśni i Tańca ,,Blichowiacy". Natalia to osoba kulturalna, uśmiechnięta, bardzo skromna. Tegoroczne stypendium starosty łowickiego jest jej pierwszym wyróżnieniem tego typu.

     Marta Ziemiańczyk jest uczennicą drugiego oddziału kształcącego w zawodzie technik technologii żywności. Pochodzi z Łowicza. Interesuje się literaturą kryminalną, filmami typu thriller, modą, cukiernictwem i zdrowym odżywianiem oraz jego wpływem na ludzki organizm. W 2009 roku została szkolnym mistrzem ortografii, w roku szkolnym 2011/2012 zdobyła nagrodę burmistrza w kategorii najlepszy uczeń. Jest osobą nieśmiałą, nie lubi być w centrum uwagi. Zawsze dąży do wyznaczonego celu. Marta to osoba ambitna, zaradna, lubi się dzielić swoją wiedzą z koleżankami i kolegami, chętnie pomaga tym, którzy mają problemy w nauce. Brać klasowa widzi w niej życzliwą koleżankę. Jest autorytetem dla swoich rówieśników.

     Jakub Bogusz mieszka w Mastkach. Jest uczniem klasy maturalnej. Kształci się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Interesuje się motoryzacją, maszynami rolniczymi i nowoczesną technologią w rolnictwie. Po szkole lubi pomagać rodzicom w rodzinnym gospodarstwie. Jego celem jest dobrze zdać maturę oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.  W przyszłości chciałby podjąć studia. Jest koleżeński, pomocny, kulturalny, angażuje się w życie szkoły i klasy. Brał udział w olimpiadach przedmiotowych, np. w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku mechanizacja rolnictwa.

     Dominik Kotlarski jest uczniem czwartego oddziału kształcącego w zawodzie technik logistyk.  Jego pasją jest sport, a przede wszystkim piłka nożna. W wolnym czasie trenuje i gra w klubie sportowym Olimpia Chąśno. Miał także epizod z klubem z Łowicza, Pelikan Łowicz. Chętnie uczestniczy w życiu sportowym naszej szkoły, biorąc udział w zawodach powiatowych i wojewódzkich w piłce nożnej.

     Marek Molenda jest absolwentem Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Błędowie. Obecnie uczęszcza do trzeciego oddziału kształcąco w zawodzie technik informatyk. Jest osobą miłą i zorganizowaną. Ponadto jest członkiem Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiacy”. Interesuje się nowinkami technicznymi i tym, co wynaleziono już jakiś czas temu. Fascynuje się odkryciami ze świata fizyki, astronomii, ceni dobrą muzyką, zwłaszcza alternatywą. Marek lubi czytać książki. Najczęściej sięga po literaturę fantastyczną i popularnonaukową.
U innych ceni sobie szczerość, optymistyczne nastawienie do życia i poczucie humoru. W szkole najbardziej lubi przedmioty ścisłe. Brał udział w kilku edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej oraz XIX Przeglądzie Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych.

     Bartłomiej Szwarocki jest uczniem czwartego oddziału kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu. Pochodzi z Sierżnik. Jego poprzednią szkołą było Publiczne Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Błędowie. Interesuje się historią, motoryzacją, muzyką.
Z przedmiotów szkolnych lubi biologię i matematykę. U innych ludzi najbardziej ceni szczerość i życzliwość. Bartek jest lektorem w par. p.w. św. Rocha w Boczkach. Jest także członkiem ZPiT „Blichowiacy”. Brał udział w konkursie „Mam haka na raka" i Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych. Nie chce jeszcze zdradzać swoich planów na przyszłość. Nasz stypendysta bierze czynny udział w życiu szkoły. Koleżanki i koledzy twierdzą, że jest osobą sumienną, towarzyską,  która ma poczucie humoru i lubi pomagać innym.

      Kamil Wiechno pochodzi z Soboty. Jest uczniem trzeciego oddziału kształcącego w zawodzie technik informatyk. Interesuje się nie tylko zagadnieniami związanymi z kierunkiem kształcenia jaki obrał. Pasjonuje Go także sport. Jak sam mówi, uwielbia jeździć na rowerze oraz trenować na siłowni. Jest członkiem Szkolnego Koła Robotyki „Robotomianiacy”, zaangażował się w projekt pod nazwą: „Stawiamy na zawodowców”. W przyszłości Kamil chciałby ukończyć studia informatyczne. 

Piotr Sumiński