Wybory do Samorządu Uczniowskiego  

6.10.2016 17:39

Dnia 11.10.2016 r. (wtorek) na 3 godzinie lekcyjnej zostaną przeprowadzone wybory do władz Samorządu Uczniowskiego. Do 4 października uczniowie chętni do pracy w Samorządzie i kandydowania do władz mogli zgłaszać się do opiekuna Samorządu pani Magdaleny Gasińskiej.  

Lista kandydatów:
1. Bogusz Wiktoria III TTŻ
2. Chmurski Mateusz III LOG
3. Durmaj Katarzyna II TŻU
4. Gałaj Krzysztof III TMR
5. Guzek Joanna III TTŻ
6. Jagielska Izabela III TTŻ
7. Kapusta Piotr II TŻU
8. Kowalska Agata III TA
9. Płuska Natalia III TA
10. Tarkowski Marcin III TMR
11. Woźniak Marzena II TŻU
12. Wroński Wojciech III TMR

Przebieg wyborów: we wtorek na 3 godzinie lekcyjnej członkowie Komisji Wyborczej przejdą po klasach i przeprowadzą wybory. Wyznaczone do tego osoby:
• Budynek A: Przemysław Kaczor i Sylwia Grzelak z klasy III TMRA,
• Budynek B: Natalia Jankowska i Weronika Wilk z klasy II TŻU,
• Budynek C: Radosław Różycki i Szymon Szymanik z klasy III TMR.
Uczniowie wszystkich klas otrzymają karteczki, na których zapiszą numer jednego z wybranych kandydatów i wrzucą go do urny na głosy, przygotowanej przez Komisję Wyborczą.
Komisja Wyborcza policzy głosy i ustali cztery osoby z największą liczbą głosów, które będą od 13.10.2016 r. pełnić funkcję przewodniczącego, zastępcy, skarbnika i sekretarza.
Ogłoszenie oficjalnych wyników nastąpi podczas akademii z okazji DEN dnia 13.10.2016 r.
Nauczycieli mających zajęcia podczas przeprowadzania wyborów prosimy
o wyrozumiałość i umożliwienie tego przedsięwzięcia, jak również zapraszamy do uczestnictwa i głosowania.

Magdalena Gasińska