O ratowaniu życia w sytuacji zagrożenia...

6.10.2016 18:38

Dnia 6.X.2016 r. w naszej szkole gościliśmy zastęp Państwowej Straży Pożarnej z Łowicza w składzie: aspirant Witold Wiechno, starszy sekcyjny Piotr Malczyk, starszy sekcyjny Kamil Owczarek i starszy ogniomistrz Artur Miziołek. Panowie strażacy przybyli na zaproszenie Dyrekcji szkoły i nauczyciela p. Grzegorza Chojnackiego. Celem ich wizyty było przybliżenie i zaprezentowanie uczniom zasad udzielania pierwszej pomocy i instruktaż,  jak zachowywać się w sytuacjach nagłych wypadków. 

Tematem wiodącym była sytuacja zatrucia tlenkiem węgla w pomieszczeniu. Starszy sekcyjny p. Piotr Malczyk (absolwent naszej szkoły) krok po kroku tłumaczył młodzieży, jak należy się zachować i jakie czynności podjąć. Uzmysławiał podstawowe zasady takie jak otworzenie okien w pomieszczeniu czy wyjaśnił, w jaki sposób podejść do poszkodowanego (od nóg, aby nie narazić go na dodatkowe obrażenia czy stres związany z nagłym pojawieniem się osoby). Powiedział, w jaki sposób nawiązujemy kontakt a następnie zaprezentował sposób bezpiecznej ewakuacji z pomieszczenia na zewnątrz. W dalszej części spotkania był pokaz i ćwiczenia, jak sprawdzić czynności życiowe oraz przygotować do sztucznego oddychania i masażu serca. Uczniowie mogli sami spróbować swoich sił ćwicząc na fantomie, słuchając fachowych rad . Młodzież dowiedziała się również o sposobie niesienia pomocy dla dzieci a nawet noworodków. Starszy sekcyjny Piotr Malczyk podkreślał, że mimo trudnej sytuacji, podczas wypadku trzeba zachować spokój i opanować stres, aby właściwie ocenić sytuację i nieść skuteczną pomoc ratującą niejednokrotnie życie ludzkie. Na koniec były rady dla osób chcących w przyszłości zostać zawodowym strażakiem. Istotnym elementem jest dobra sprawność fizyczna, zdrowie oraz chęć niesienia pomocy innym ludziom. Pamiętać należy o odwadze i zebranych doświadczeniach w Ochotniczej Straży Pożarnej, gdyż to tam odbywa się pierwsza weryfikacja przydatności do zawodu strażaka.
Głos zabrał również aspirant Witold Wiechno, który stwierdził, że sprzęt gaśniczy na sali gimnastycznej jest sprawny a droga ewakuacji jest dobrze oznakowana. Zaś ćwiczenia szybkiej i nagłej ewakuacji są bardzo potrzebne, bo pokazują nam, jak się zachować w sytuacji zagrożenia. Uczniowie klas I Technikum Informatycznego C, Technikum Logistycznego A oraz Technikum Logistycznego B, które uczestniczyły w tym spotkaniu, wspólnie z nauczycielem p. Grzegorzem Chojnackim podziękowali brawami za spotkanie i naukę o ratowaniu życia.

 

Grzegorz Chojnacki