Dzień Edukacji Narodowej 2016

14.10.2016 18:57

13 października 2016 r. w szkole na Blichu odbywały się obchody Dnia Edukacji Narodowej. 

 

„ Wiedzę możemy zdobywać od innych , ale mądrości musimy nauczyć się sami”

                                                                                             Adam Mickiewicz

W dniu 13.10.2016 r. w szkole na Blichu odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczął wicedyrektor Janusz Wróbel wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem przez wszystkich zgromadzonych „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły – p. Maria Laska. Na wstępie powitała przybyłych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców uczniów, nauczycieli emerytowanych. Serdecznie przywitała emerytowanych dyrektorów i wicedyrektorów szkoły blichowskiej: p. Zygmunta Kabę, p. Eugeniusza Bobrowskiego, p. Stanisława Wielca, p. Stanisława Olęckiego, p. Stanisława Zadwornego. Wśród gości znaleźli się również: p. Krzysztof Górski – przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego, p. Sylwia Walkiewicz - dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz p. Wioletta Wrońska – przewodnicząca Rady Rodziców. Pani Dyrektor przedstawiła historię Dnia Edukacji Narodowej i podkreśliła, że ten dzień jest świętem całej społeczności szkoły blichowskiej. Złożyła życzenia i podziękowała za współpracę nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, rodzicom, uczniom i wszystkim zgromadzonym gościom. Skierowała również ciepłe słowa do uczniów klas pierwszych, którzy w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęli naukę w 9 klasach.

Pani Dyrektor podkreśliła sukcesy szkoły – nowe sale lekcyjne, pracownie komputerowe, projekty unijne, praktyki dla uczniów, dodatkowe warsztaty dla gimnazjalistów, nowe meble i wyposażenie sal zajęciowych oraz zmiany w otoczeniu szkoły. Minutą ciszy została uczczona pamięć nauczycieli poległych w czasie II wojny światowej oraz tych, którzy odeszli w późniejszych latach, a przedstawiciele uczniów złożyli kwiaty pod tablicami upamiętniającymi.

W czasie uroczystości głos zabrał p. Krzysztof Górski, który podziękował za potężny wkład pracy w wychowanie młodzieży i rozwój szkoły mimo czasów niepewności w edukacji. Pani dyrektor - Sylwia Walkiewicz w imieniu swoim i p. Krzysztofa Figata – Starosty Powiatu Łowickiego życzyła satysfakcji z pracy z młodzieżą i podkreśliła, że dzięki pracy nauczycieli atmosfera w szkole na Blichu jest wyjątkowa. Głos zabrała również p. Wioletta Wrońska, która życzyła wielu sukcesów i jak najmniej zwątpień w pracy z młodzieżą.

W dalszej części uroczystości odbył się Konkurs Wiedzy o Blichu. Brali w nim udział uczniowie, którzy zwyciężyli w poprzednim etapie. Były to klasy pierwsze : klasa 1 TMA p. Pauliny Dróżdż – kształcąca w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i technik agrobiznesu, klasa p. Grzegorza Chojnackiego – kształcąca w zawodzie technik informatyk , klasa p. Macieja Wróbla kształcąca w zawodzie technik logistyk . Konkurs zorganizowały p. Elżbieta Wojtyna wychowawczyni klasy 2 TAŻ i p. Marta Staszewska wychowawczyni klasy 2 TIN. W komisji konkursowej zasiedli: p. Maria Laska, p. Wioletta Wrońska, p. Małgorzata Kosiorek oraz Mateusz Chmurski - przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. Klasyfikacja była następująca:

I miejsce klasa I TMA

II miejsce klasa I TIB

III miejsce klasa I TLB

Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie klas pierwszych. Tę część poprowadził wicedyrektor p. Janusz Wróbel. Na sztandar szkoły ślubowali przedstawiciele wszystkich klas pierwszych.

Po uroczystym ślubowaniu Dyrektor Szkoły p. Maria Laska wręczyła nagrody dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, listy gratulacyjne, nagrody Zarządu Powiatu Łowickiego oraz odznaczenia państwowe.

Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali: p. Maria Elżbieta Tataj, p. Janusz Wróbel, p. Emilia Adamowicz, p. Krzysztof Błaszczyk, p. Irena Chorążka, p. Anna Golędzinowska – Lebioda, p. Adam Kaczmarczyk, p. Edyta Kłak, p. Małgorzata Kosiorek, p. Danuta Kowalska, p. Olga Kwapisz – Wojda, p. Grzegorz Słoma, p. Bogumiła Rosa, p. Ewa Szwarocka – Szczepańska, p. Magdalena Piechowska – Malińska, p. Jadwiga Studzińska, p. Elżbieta Wojtyna.

Złoty medal za długoletnią służbę otrzymali: p. Maria Laska , p. Janusz Wróbel. p. Danuta Kowalska.

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymał p. Piotr Sumiński.

Nagrodę Zarządu Powiatu Łowickiego otrzymał p. Waldemar Osica.

Nagrody otrzymali również pracownicy administracji i obsługi:

Nagrody Dyrektora Szkoły: p. Stanisław Kępka, p. Bogna Kolos, p. Danuta Kosiacka, p. Agnieszka Kucińska, p. Marek Lesiak, p. Kazimierz Ścibor, p. Mariola Ziental, p. Wioletta Grzegory, p. Agnieszka Misiura.

Nagrodę Zarządu Powiatu Łowickiego p. Magdalena Dąbrowska.

W kolejnej części głos zabrali uczniowie- przedstawiciele nowego Samorządu Uczniowskiego:

Marzena Woźniak, Mateusz Chmurski, Krzysztof Gałaj, Marcin Tarkowski, Joanna Guzek, Weronika Bogusz, Katarzyna Durmaj, Izabela Jagielska, Piotr Kapusta, Agata Kowalska, Wojciech Wroński. Mateusz Chmurski złożył życzenia całej społeczności blichowskiej w imieniu samorządu.

Część artystyczna z okazji Dnia Edukacji Narodowej została przygotowana przez p. Milenę
Wojdę – Wróbel i p. Lindę Jakubowską. W przedstawieniu wzięli udział uczniowie z klas drugich. Młodzież zaprezentowała koncert życzeń dla nauczycieli, dyrekcji, pracowników administracji i obsługi. Uczniowie zaśpiewali popularne piosenki rozrywkowe w nowych odsłonach.

Na zakończenie dyrektor szkoły – p. Maria Laska podziękowała wychowawcom klas drugich za przygotowanie akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej i wszystkim gościom za udział w uroczystości.

Magdalena Piechowska-Malińska