Nowy Samorząd Uczniowski

14.10.2016 20:38

Zostały rozstrzygnięte wybory do Samorządu Uczniowskiego.

W wyniku przeprowadzonych wyborów skład nowego Samorządu Uczniowskiego jest następujący:

Przewodnicząca: Marzena Woźniak

Zastępcy:

  • Natalia Płuska

  • Mateusz Chmurski

Koordynatorzy do spraw organizacyjno – społecznych:

  • Krzysztof Gałaj

  • Marcin Tarkowski

Skarbnik: Joanna Guzek

Sekcja pomocnicza:

  • Weronika Bogusz

  • Katarzyna Durmaj

  • Izabela Jagielska

  • Piotr Kapusta

  • Agata Kowalska

  • Wojciech Wroński

Mamy nadzieję, że nowe władze Samorządu spełnią oczekiwania i sprostają stawianym wymaganiom.

Magdalena Gasińska