XXIV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Rolniczej

19.10.2016 17:39

W dniu 18.10.2016r. w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Centrali w Bratoszewicach oraz w Oddziałach w Piotrkowie Trybunalskim i w Kościerzynie odbył się I etap eliminacji oddziałowych XXIV Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

W eliminacjach tegorocznej olimpiady w Centrali ŁODR w Bratoszewicach wzięło udział 37 uczestników , Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu reprezentowali uczniowie klasy IV technikum agrobiznesu: Sebastian Rosiak, Bartłomiej Szwarocki, Magdalena Koza, Szymon Garczyński, Dawid Kutermankiewicz i Dominik Małecki.

Pytaniami konkursowe obejmowały następujące zagadnienia:

produkcja roślinna w tym integrowana ochrona roślin;

produkcja zwierzęca;

standardy jakości w produkcji rolnej;

zasady dobrej praktyki rolniczej;

odnawialne źródła energii;

fundusze unijne - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

ekonomika i marketing produktów rolnych;

tworzenie grup producentów rolnych;

ekologia i ochrona środowiska na wsi;

minimalne wymagania zasad wzajemnej zgodności dla gospodarstw rolnych.

Do II etapu – finału Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej zakwalifikowało się czterech uczniów naszej szkoły: Sebastian Rosiak, Bartłomiej Szwarocki, Magdalena Koza, Szymon Garczyński.

Anna Kowalska