Zakładamy ogródek dydaktyczny

27.10.2016 8:11

W szkole jest realizowany projekt „Zwiększenie różnorodności gatunkowej roślin na terenie szkoły i odbudowa naturalnej retencji wodnej”.

Zakładamy ogródek dydaktyczny w ramach projektu „Zwiększenie różnorodności gatunkowej roślin na terenie szkoły i odbudowa naturalnej retencji wodnej”, na realizacje którego szkoła otrzymała dotacje w wysokości 20 tyś. zł od Fundacji na rzecz Polskiego Rolnictwa z grantu „Razem dla klimatu” dofinansowany ze środków NFOŚiGW.
Otrzymane pozwolenie na zamontowanie zbiornika na deszczówkę pozwoliło na rozpoczęcie dalszych prac. Zebraliśmy wierzchnią warstwę ziemi, zamontowaliśmy zbiornik na deszczówkę, podłączyliśmy rynny, wytyczyliśmy ścieżki, posadziliśmy rośliny, rozprowadziliśmy nawodnienie kropelkowe. Dalsze prace trwają, wszystko zależy od pogody. Zakończenie prac przewidziane na listopad 2016.

Irena Chorążka