Szkoła na Blichu wśród najlepszych techników logistycznych

29.10.2016 12:52

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w rankingu najlepszych szkół w Polsce kształcących w zawodach technik logistyk i technik spedytor.

ZSP nr 2 zadebiutował w rankingu szkół średnich 2016 tworzonym przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Nasza szkoła znalazła się wśród 128 najlepszych szkół ponadgimnazjalnych, które kształcą w zawodach technik logistyk i spedytor. Ranking jest publikowany na podstawie wyników uzyskiwanych w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej. Na pozycję w rankingu miał wpływ wysoki wynik uzyskany przez ucznia naszej szkoły Roberta Kubiaka, który w ubiegłym roku szkolnym został finalistą olimpiady.

Magdalena Piechowska-Malińska