,,Logistyka nie jest wszystkim, lecz wszystko bez logistyki jest niczym” - warsztaty logistyczne dla uczniów Blichu

10.11.2016 22:47

10 listopada 2016 r. uczniowie klasy 3 TL i 4 TL wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych logistycznych p. Agnieszką Leśniewską i p. Jerzym Zabostem uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli warszawskiej Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej.

 Wykład na temat ,, Miejsce logistyki we współczesnym biznesie ” poprowadził dr inż. Andrzej Wojciechowski, wykładowca logistyki z UTH i SGGW. Warsztaty dotyczyły zawodów przyszłości związanych z branżą logistyczną. Uczniowie mieli również okazję poznać bogatą ofertę edukacyjną warszawskiej uczelni, którą przedstawiła p. Ilona Zawadzka, kierownik Biura Rekrutacji UTH. 

W trakcie spotkania uczniowie otrzymali zaproszenie do nowoczesnego laboratorium logistycznego warszawskiej uczelni i na konferencję logistyczną, na której pojawiają się przedstawiciele największych polskich firm logistycznych. Po bardzo ciekawych warsztatach dla uczniów klas logistycznych, p. Dyrektor ZSP nr 2, Maria Laska podpisała umowę patronacką z Rektorem UTH, dr Iwoną Przychocką, na mocy której obie strony zobowiązały się do współdziałania w celu promowania logistyki i podnoszenia efektów kształcenia w tym zakresie. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 dzięki nawiązanej współpracy będą mogli między innymi brać udział w wykładach, warsztatach, seminariach i forach dyskusyjnych oraz korzystać z bazy dydaktycznej i laboratoryjnej uczelni. Będą mieć również wolny wstęp na uczelniane konferencje i spotkania.
Inicjatorem spotkania była p. Magdalena Piechowska-Malińska.

 

Magdalena Piechowska-Malińska