I etap Olimpiady Cyfrowej już za nami ...

15.11.2016 16:37

W dniu dzisiejszym 29 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, kształcącego w zawodzie technik informatyk przystąpiło do I etapu Olimpiady Cyfrowej.

 

Celem olimpiady jest kształtowanie świadomych użytkowników mediów cyfrowych, czyli takich, którzy są krytycznymi odbiorcami informacji, którzy rozumieją język mediów. W sposób przemyślany tworzą wizerunek i relacje. Przestrzegają standardów etycznych oraz dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci. Świadomi użytkownicy są kreatywni, potrafią tworzyć komunikaty z użyciem nowoczesnych narzędzi, przetwarzać je i prezentować efekty swojej pracy. Dostrzegają i rozumieją również prawne i ekonomiczne aspekty działania mediów.

Ogłoszenie wyników nastąpi 30 listopada 2016 roku. Życzymy wszystkim zakwalifikowania się do II etapu !!!

Anna Kosmowska, Krzysztof Błaszczyk