Zasłużone stypendium Prezesa Rady Ministrów 

21.11.2016 20:45

21 listopada 2016 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów  stypendystom Prezesa Rady Ministrów z województwa łódzkiego. Wśród najlepszych, po raz drugi, znalazła  się  Emilia  Magdalena Pacek.

Emilia pochodzi z Łowicza. Jest uczennicą IV klasy Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik technologii żywności i członkiem ZPiT Blichowiacy. Uczęszcza również do Niepublicznej Szkoły Muzycznej II stopnia w Łowiczu. W tym roku szkolnym jest w klasie szóstej i po maturze zdaje Dyplom Ukończenia Szkoły II stopnia, jest także członkiem Orkiestry Miasta Łowicza. Emilia oprócz gry na skrzypcach interesuje się również językami obcymi - głównie angielskim, folklorem oraz gotowaniem. Bardzo lubi czytać książki, ulubiony gatunek, który czyta to fantastyka. Ulubionym przedmiotem jest analiza żywności. Osiągnęła  w roku szkolnym 2015/2016 najwyższą średnią w szkole - 5,50. Emilia Magdalena Pacek poza tym, że osiągnęła najwyższą średnią, brała udział w etapie centralnym XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności w której zajęła III miejsce uzyskując tytuł laureata I stopnia,  reprezentowała szkołę w finale okręgowym XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Po maturze planuje rozpocząć studia w SGGW w Warszawie lub Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na wydziale Technologii Żywności i Żywienia Człowieka.

Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się  w Audytorium im. A. Sołtana - Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej. Gratulacje najlepszym uczniom składali: wicewojewoda  łódzki   Karol Młynarczyk, łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski, wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela oraz prorektor ds. kształcenia Politechniki Łódzkiej Grzegorz Bąk.

Wicedyrektor Elżbieta Tataj