Lekcja o trzeźwości

22.11.2016 16:07

Dnia 22 listopada 2016 r. w klasie I Technikum Informatycznego B na lekcji wychowawczej gościł p. Andrzej Kaźmierczak, opowiadający o problemie alkoholizmu. Nasz gość – trzeźwiejący alkoholik, dziś zajmujący się niesieniem pomocy uzależnionym przybliżył młodzieży mechanizmy prowadzące do sięgania po alkohol i inne używki. Opowiedział historię swojego życia, rodzącym się problemie alkoholowym i jego destrukcyjnym wpływie na niego i najbliższych.

Obrazowo tłumaczył słuchaczom, co oznaczają terminy takie jak: asertywność, konsekwencja czy sankcja. Pan Andrzej przybliżał, jaka trudna jest droga powrotu do trzeźwości. Alkoholik sam powinien dojrzeć do tego, aby uznać swoją chorobę i chcieć szukać pomocy. Następnym etapem  jest zgłoszenie się na terapię i postawienie sobie jasnych celów w życiu. Nasz gość przeszedł wszystkie etapy powrotu do trzeźwości - od 12 lat nie sięga po alkohol. Z perspektywy lat jest wdzięczny Bogu, że nie spowodował żadnego wypadku, gdyż był zawodowym kierowcą. Cieszył się również, że sankcje, jakie na niego spadły, były bardzo dotkliwe - utrata prawa jazdy. Młodzież poznała również, czym jest DDA, esperal, anticol czy disulfiram. Dziś pan Andrzej- student psychologii-jest człowiekiem aktywnym, radosnym i otwartym na problemy innych. Kończąc swoją opowieść spuentował, że szczęśliwy jest ten, kto szczęśliwie do domu wraca. Poinformował również, że jest gotów  udzielić pomocy i wskazówek osobom mającym problem z alkoholem czy ich rodzinom. Mówił, że on na swej drodze spotkał ludzi pomocnych i dziś chce taką samą pomoc świadczyć innym.

Grzegorz Chojnacki