Wyróżnienie w VIII Konkursie o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

23.11.2016 17:51

Przemysław Pełka uczeń klasy IV TMO zajął 12 miejsce w VIII Konkursie o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

Cykliczny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla uczniów klas o profilu rolniczym w szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego odbył się, tradycyjnie w Ośrodku Szkoleniowym Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

 

Jego inicjatorem i głównym organizatorem jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi, a współorganizatorami – Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach i Kuratorium Oświaty w Łodzi.

 

Uczeń został uhonorowany dyplomem i cennymi nagrodami rzeczowymi.

Magdalena Piechowska-Malińska