Etap okręgowy XIX Olimpiady Wiedzy o Żywności za nami…      

26.11.2016 9:49

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu w dn. 25.11.2016r. walczyli w Tomaszowie Mazowieckim o tytuł laureata etapu okręgowego XIX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności.

Joanna Guzek uplasowała się na drugim miejscu, trzecie miejsce zajął Piotr Jabłoński, zaś piąte miejsce należy do Patrycji Kani. Cała trójka to uczniowie klasy III Technikum Technologii Żywności.

W olimpiadzie wzięło udział ponad 960 uczniów z całej Polski, z czego do etapu okręgowego, zakwalifikowało się 168 .Etap składał się z dwóch części: pisemnej w formie testu oraz części ustnej, w której uczniowie odpowiadali na wylosowane przez siebie pytania. Zakres wiedzy obejmował trzy bloki tematyczne: przetwórczy, analityczny i ekonomiczny. W okręgu łódzkim tytuł laureata zdobyło pięciu uczniów z czego 3 premiowane miejsca należą do uczniów naszej szkoły. Reprezentanci Blichu wykazali się dużą wiedzą obejmującą szeroki zakres materiału. Zwycięzcy przystąpią w marcu do etapu centralnego w Poznaniu. Będą tam walczyć o indeks na wyższe uczelnie oraz zwolnienie z egzaminu pisemnego z poszczególnych kwalifikacji objętych danym zawodem. Do olimpiady uczniów przygotowywała mgr inż. Olga Kwapisz – Wojda nauczyciel przedmiotów żywieniowych na Blichu.

 

Olga Kwapisz-Wojda