Zbiórka żywności prowadzona przez wolontariuszy.

1.12.2016 13:09

W dniach 25 i 26 listopada wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu uczestniczyli w ogólnopolskiej przedświątecznej akcji zbierania produktów spożywczych organizowanej przez Bank Żywności w Łodzi.

Marta Kurczak, Natalia Kuś, Sylwia Sapińska, Kamila Sabatowska, Klaudia Smyk, Jagoda Perzyńska, Wojtek Wroński i Sebastian Krysiak zachęcali klientów łowickich sklepów do dodatkowych zakupów na rzecz Łowickiego Stowarzyszenia „Dać Szanse”. Pomoc rodzinom borykającym się z chorobami, niepełnosprawnościami i związanym z tym ubóstwem jest jednym z celów działalności naszego koła, które daje wolontariuszom wiele satysfakcji.

Anna Golędzinowska - Lebioda