Edukacja ekologiczna

9.12.2016 21:50

W dniu 6 grudnia 2016r. w Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 12 odbyła się uroczysta gala podczac której zostały podsumoane konkursy ogłaszane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WOdnej w Łodzi w 2016r w kategoriach "Eko-Aktywni", "Ekologiczny magister i doktor", "Ekobelfry" i "Ekoszkoła".

Celem VI edycji konkursu "Ekobelfry" było wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych nauczycieli prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej. Pani Irena Chorążka zajęła I miejsce w województwie w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Pani Irena Chorążka jest pomysłodawcą i realizatorem wielu prowadzonych projektów. Swoją pasją do ekologii potrafii zarazić uczniów szkoły, którzy chętnie biorą udział w olimpiadach, konkursach i warsztatach ekologicznych.

Uczniowie osiągają sukcesy za które oni i szkoła otrzymują nagrody rzeczowe m.in. aparaty fotograficzne, tablice interaktywne, ekrany do prezentacji multimedialnych

Irena Chorążka