Kolejny raz mamy BRĄZOWĄ TARCZĘ!

14.01.2017 10:19

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł

"Brązowej Szkoły 2017”.

Szkoła na Blichu ma kolejny powód do dumy! Po raz kolejny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki uzyskał wysokie notowania w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2017 przeprowadzonym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Cieszy nas fakt, że dzięki wspólnej pracy nauczycieli i uczniów, zajęliśmy tym razem 1 miejsce wśród łowickich techników, 11 w województwie i 238 miejsce w rankingu ogólnopolskim. Nad ustaleniem kryteriów i właściwym przebiegiem prac nad rankingiem czuwała Kapituła rankingu, pod przewodnictwem prof. Jana Łaszczyka, rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele trzech ważnych środowisk edukacyjnych, m.in. przewodniczący komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej. Kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2017 są następujące: sukcesy w olimpiadach 20%, matura - przedmioty obowiązkowe 20%, matura - przedmioty dodatkowe 30%, wyniki egzaminów zawodowych 30%.

Szczegółowe zestawienia są dostępne:

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3316:ranking-technikow-2017&catid=230&Itemid=428&strona=1

Grzegorz Słoma, Magdalena Piechowska-Malińska