Studniówka 2017

16.01.2017 19:24

„ Bo coś z szaleństwach jest w młodości,

Wśród lotu, wichru, skrzydeł szumu,

Co jest mądrzejsze od mądrości

I rozumniejsze od rozumu”- takimi słowami 14 stycznia 2017 roku przywitali prowadzący Studniówkę 2017- Magdalena Koza i Bartłomiej Szwarocki- uczniowie klasy czwartej ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu.

Dwór Soplicowo był miejscem balu, który oprócz maturzystów i ich rodziców zaszczycili swoją obecnością dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łowiczu Pani Sylwia Walkiewicz, Burmistrz Miasta Łowicza Pan Krzysztof Jan Kaliński, członek Rady Powiatu Łowickiego Pan Dariusz Kosmatka, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Wioletta Wrońska, dyrektor ZSP nr 2 Pani Maria Laska, Państwo wicedyrektorzy: Pani Maria Elżbieta Tataj, Pan Janusz Wróbel, grono pedagogiczne, wychowawcy klas maturalnych. Po życzeniach skierowanych od dyrekcji, zaproszonych gości, młodzież podziękowała dyrekcji, wychowawcom, pedagogom, za trud włożony w kształcenie i wychowanie. W roku szkolnym 2016/2017 w szkole na Blichu naukę kończą klasy maturalne, których wychowawcami są:

Pani Magdalena Piechowska-Malińska – wychowawczyni klasy czwartej kształcącej w zawodzie technik logistyk.

Pani Jadwiga Studzińska i Pan Mirosław Kret– wychowawcy klasy czwartej kształcącej w zawodach technik mechanizacji rolnictwa i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Pani Iwona Bogusiewicz- Kuś – wychowawczyni klasy czwartej kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Pani Anna Kowalska – wychowawczyni klasy czwartej kształcącej w zawodzie technik technologii żywności i technik agrobiznesu.

Pan Janusz Wróbel- wychowawca klasy czwartej kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa.

Pan Grzegorz Słoma- wychowawca klasy czwartej kształcącej w zawodzie technik informatyk.

 

Uczniowie z każdej z klas zatańczyli poloneza, a następnie wraz z nauczycielami tradycyjnego walczyka. Po części oficjalnej rozpoczęła się wspaniała zabawa, którą zapewnił Zespół Muzyczny „Fantom” i trwała do białego rana.

Film ze studniówki można obejrzeć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=cijANqSWd-Y

Magdalena Piechowska-Malińska, Grzegorz Słoma