"Stawiamy na zawodowców - stopień realizacji projektu.

31.12.2016 18:57

logo

Realizacja projektu nr RPLD-11.03.00-IŻ.00-10-001/15 pn. „Stawiamy na zawodowców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 rozpoczęła się we wrześniu 2016 roku i potrwa do 31 sierpnia 2018 roku.

Celem głównym projektu jest zwiększenie – we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 135 uczniów (40K) oraz dostosowanie kierunków kształcenia szkoły do wymogów rynku pracy, poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację staży/praktyk zawodowych oraz realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu: agroturystyki; kelner-barman, kucharz, prawa jazdy kat. B, operator kombajnu, kierowca wózków jezdniowych oraz informatyki (montaż PC i robotów, gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie informacji w sieci). Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej: 795 637,87 zł.

Do chwili obecnej (31 grudnia 2016 roku) przeprowadzono następujące działania związane z jego realizacją:

 1. Przeprowadzono rekrutację.
 2. Beneficjenci projektu biorący udział w zadaniach 3 i 4 (kurs kierowców wózków jezdniowych i kurs prawa jazdy kat. T) przeszli specjalistyczne badania lekarskie i psychologiczne,
 3. Przeprowadzono procedurę przetargową pozwalającą na zakup następującego wyposażenia:
 • do pracowni gastronomicznych: zakupiono m.in.: krzesła, zlewozmywak, czajniki, żelazko, patelnie ceramiczne, wagi elektroniczne, nowoczesne zestawy noży kuchennych, deski HACCP, tortownice, tace antypoślizgowe, sztućce, zastawy stołowe, menaże, drobny sprzęt kuchenny, obrusy, skirtingi i moltony za kwotę 24 845,40 zł oraz program komputerowy DIETA 3D za kwotę 1599,00 zł.
 • do warsztatów szkolnych: myjkę ciśnieniową z podgrzewaniem, ruchomą metalową szafkę narzędziową z pełnym wyposażeniem, prasę hydrauliczną, mikrometry noniuszowe, miernik sprężania dla silników wysokoprężnych oraz suwmiarki noniuszowe za kwotę: 11 056,47 zł oraz komplet 30 ubrań roboczych niezbędnych dla beneficjentów projektu podczas zajęć praktycznych za kwotę 4 501,80 zł i podręczniki operatorów wózków jezdniowych za kwotę 504,00 zł.
 • do pracowni komputerowych: 30 zestawów komputerowych, oprogramowanie MS Office 2016, Corel Draw, drukarki laserowe i atramentowe, tablicę interaktywną, skaner, projektor, odkurzacz, zestawy narzędzi sieciowych, streamer, serwery, telefon internetowy, szafę dystrybucyjną, zasilacz UPS, access point, routery, analizator sieciowy, przełączniki, aparat fotograficzny, tablet graficzny, telewizor oraz wiele drobnych podzespołów komputerowych typu: procesor, pamięć RAM, itp. za kwotę 176 257,60 zł.

Trwają zajęcia dydaktyczne w ramach następujących zadań:

 • ZADANIE 1 - z zakresu AGROTURYSTYKI (technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa) – AGROTURYSTYKA.
 • ZADANIE 2 - z zakresu GASTRONOMII (technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych) – KURS KELNERSKO-BARMAŃSKI.
 • ZADANIE 2 - z zakresu GASTRONOMII (technik technologii żywności) – KURS KWALIFIKACYJNY KUCHARZ.
 • ZADANIE 3 - z zakresu LOGISTYKI (technik logistyk, technik mechanizacji rolnictwa, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych) – KURS KIEROWCÓW WÓŻKÓW JEZDNIOWYCH.
 • ZADANIE 4 - z zakresu PRAWA JAZDY kat. T (technik agrobiznesu) – KURS PRAWA JAZDY.
 • ZADANIE 5 - z zakresu INFORMATYKI (technik informatyk) – GROMADZENIE, PRZETWARZANIE i PUBLIKOWANIE INFORMACJI w SIECI.
 • ZADANIE 6 - z zakresu INFORMATYKI (technik informatyk) – MONTAŻ PC i ROBOTÓW.
Krzysztof Błaszczyk