Pierwsi absolwenci kursu operatorów wózków jezdniowych.

3.02.2017 21:47

logo

Zakończyła się I edycja kursu operatorów wózków jezdniowych realizowana w ramach projektu nr RPLD-11.03.00-IŻ.00-10-001/15 pn. „Stawiamy na zawodowców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, który realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu od września 2016 roku.

Do egzaminu końcowego, który przeprowadzili pracownicy Urzędu Dozoru Technicznego podeszło 10 uczniów kształcących się na kierunku: technik logistyk. Wszyscy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i uzyskali kwalifikacje, które uprawniają ich do wykonywania zawodu operatora wózków jezdniowych na terenie całej unii Europejskiej.

Krzysztof Błaszczyk