Kupuj i sprzedawaj odpowiedzialnie  

1.03.2017 12:33

   Młodzież z klasy III Publicznego Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Błędowie z gminy Chąśno we wtorek 28 lutego b.r. jako jedna z grup uczestników wzięła udział w warsztatach realizowanych w szkole na Blichu w ramach projektu pod tytułem "Zasady dokonywania zakupów, uczciwy handel i racjonalna konsumpcja w świetle poszanowania naturalnego środowiska i jego rozwoju".

 

 

   Wizytę rozpoczęło jak zwykle powitanie gości przez panią wicedyrektor Marię Elżbietę Tataj, po czym nastąpiła prezentacja o zrównoważonym rozwoju w wykonaniu koordynatora projektu pani Ireny Chorążki.

   Jednym z realizowanych zagadnień były prawa konsumentów.

   Konsument to osoba kupująca produkty, np. jedzenie, odzież, telefon, samochód lub korzystająca z usług, np. fryzjera, kina, banku, Internetu. Jednak nie zawsze kupujący towar lub korzystający z jakiejś usługi jest konsumentem. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej (nabywającą od przedsiębiorcy towar lub usługę) w celu bezpośrednio nie związanym z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową. Wszystkim konsumentom przysługują następujące prawa:

• Prawo do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa

• Odpowiedzialność za produkt

• Bezpieczeństwo produktu

• Prawo do informacji

• Ochrona konsumenta przed informacją naruszającą jego prywatność

• Ochrona konsumenta przed uciążliwą reklamą

• Zakaz informacji wprowadzającej w błąd

• Informacje na temat żywności

• Oznaczanie tzw. "produktów GMO"

• Prawo do ochrony interesu ekonomicznego

• Prawo do reprezentacji swoich interesów

 

   Informacje na temat żywności

   Obowiązek właściwego oznaczania (etykietowania) ciąży na producencie a także na sprzedawcy. Opakowanie musi zawierać konkretne informacje, m. in. o naturze, przeznaczeniu i innych właściwościach produktu, o trwałości produktu, o składzie wewnętrznym zawartości.

Informacja na opakowaniu o specjalnym sposobie produkcji ("wyprodukowano metodami ekologicznymi") jest dozwolona pod warunkiem posiadania atestu. Atesty takie dla żywności ekologicznej nadaje w Polsce kilka placówek, np.

- Polskie Centrum Badań i Certyfikacji Biuro ds. Badań i Certyfikacji Oddział w Pile

- BIOEKSPERT w Warszawie

- AGRO BIO TEST Sp. z o. o. w Warszawie

   Ponadto na etykiecie certyfikowanego produktu ekologicznego powinno znaleźć się miejsce pochodzenia surowców (adres gospodarstwa/przetwórni), nr atestu i nazwa jednostki certyfikujacej.

   

Produkty GMO

   Szczególne obowiązki w zakresie oznaczania produktów dotyczą tzw. "produktów GMO". Jako "produkt GMO" ustawa z dnia 22 czerwca 2001r. o organizmach genetycznie modyfikowanych rozumie "GMO lub każdy wyrób składający się z GMO lub zawierający GMO lub ich fragmenty lub kombinację GMO, który jest wprowadzany do obrotu lub wywożony za granicę lub przewożony tranzytem przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej."

   Ustawa ta wprowadziła obowiązek znakowania produktów GMO, z wyjątkiem, gdy ich zawartość w produkcie nie przekracza 1% masy. Oznakowanie produktu GMO, które powinno znajdować się na etykiecie, zawierać musi wymagane informacje.

   

Prawo do reprezentacji swoich interesów

   Ostatnim z praw podstawowych jest prawo do reprezentacji interesów konsumentów. Sprowadza się ono w Polsce w praktyce do szczególnej roli organizacji konsumenckich oraz do reprezentacji interesów konsumentów także przez specjalne organy, tj. Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW W ŁOWICZU

ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz

Inspektor na Samodzielnym Stanowisku: Agnieszka Kopczyńska

telefon.: 46 830 00 64, e-mail: prk@powiatlowicki.pl

Pokój nr 13 (parter)

 

 Podczas spotkania z gimnazjalistami jak zwykle mogliśmy liczyć na pomoc naszych uczniów z klasy I technikum żywienia i usług gastronomicznych, którzy wspólnie z gośćmi przygotowywali posiłki. Zostały zaprezentowane m. in. potrawy otrzymywane w sposób molekularny. Jest to połączenie wiedzy i umiejętności, to pewien rodzaj eksperymentu, z którym miała możliwość zmierzyć się młodzież. Uczniowie przygotowali deser składający się ze spaghetti otrzymanego z soku marchwiowego, cząstki melona, owocowego kawioru z nutą ziemi jadalnej. Ponadto uczestnicy warsztatów obejrzeli różne drinki bezalkoholowe spowite w unoszącej się mgle. Te sposób przygotowywania żywności to niewątpliwie kulinarna ciekawostka.

   Prezentację o szkole na Blichu przedstawił Adam Sadowski z III klasy technikum technologii żywności. Po obiektach szkolnych oprowadziły młodszych kolegów: Patrycja Kania i Karolina Muras z III klasy TTŻ oraz Ania Kępka i Gabrysia Foks z I klasy TŻiUG.

http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,155,390,89,1,abc-konsumenta--co-warto-wiedziec-o-zakupach-i-reklamacji-wzory-pism.html

https://www.facebook.com/dlakonsumentow/

http://www.ekonsument.pl/a151_podstawowe_prawa_konsumentow.html

 

Elżbieta Wojtyna