Łowicki przemysł spożywczy i edukacja w technikum

6.03.2017 21:31

   W szkole na Blichu w poniedziałek 6 marca po raz ósmy realizowano projekt związany ze zrównoważonym rozwojem pt. "Zasady dokonywania zakupów, uczciwy handel i racjonalna konsumpcja w świetle poszanowania środowiska naturalnego i jego rozwoju". Tym razem 22 uczniów z trzeciej klasy Gimnazjum w Kocierzewie Południowym uczestniczyło w warsztatach dotyczących przetwórstwa żywności. Przy tej okazji warto zastanowić się nad rozwojem i znaczeniem przetwórstwa spożywczego na naszym terenie i w regionie.

   W Powiecie Łowickim są trzy gminy o największym znaczeniu, jeśli chodzi o produkcję surowców dla przemysłu spożywczego, są to: Gmina Zduny, Gmina Kocierzew Południowy i Gmina Domaniewice. Ze względu na pochodzenie naszych gości - gimnazjalistów zamieszczamy krótką informację o ich gminie:

   Gmina Kocierzew Południowy zajmując obszar 9368 ha, ma charakter typowo rolniczy. Gmina wyróżnia się dużym udziałem gruntów dobrych klas bonitacyjnych od II do IV. Ogólna liczba gospodarstw indywidualnych wynosi 956, z czego zaledwie 3 % stanowią gospodarstwa powyżej 20 ha. Do najliczniejszych należą gospodarstwa o powierzchni do 10 ha. Dominującymi gałęziami rolnictwa w tej gminie są: hodowla trzody chlewnej i bydła mlecznego oraz uprawą ziemniaków, truskawek, buraka i zbóż. Rozwija się również sadownictwo i warzywnictwo. Dlatego też tak wielu zarówno absolwentów jak i uczniów klas technikum agrobiznesu to mieszkańcy Gminy Kocierzew Płd.

   Branża rolno-spożywcza dominuje na terenie Łowicza w związku z intensywnym rozwojem kilku przedsiębiorstw, które od początku swego istnienia dotychczas specjalizują się w przetwórstwie mleka oraz owoców i warzyw:

- od 1906 r. Okręgowej Spółdzielnia Mleczarskiej, pierwszej mleczarni w powiecie łowickim, która od wielu lat jest w czołówce polskich mleczarń;

- od 1945 r. Spółki Ogrodniczo Pszczelarskiej ,,Pszczółka” w Łowiczu – Sp. z o.o., która powstała w 1945 roku z inicjatywy producentów miodu, a następnie przyłączyli się do niej producenci owoców i warzyw;

- od 1965 r. Zakładów Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego, do niedawna Agros Nova Sp. z o. o., obecnie Maspex Sp. z o. o. z siedzibą w Wadowicach, obecny właściciel m. in. marki Łowicz - samo najlepsze;

- od 1984 r. firmy rodzinnej Bracia Urbanek Andrzej Urbanek, Jacek Urbanek spółki jawnej, nowocześnie zarządzanego przedsiębiorstwa, które jest wiodącym na rynku producentem przetworów owocowych i warzywnych wykorzystującym także pieczarki.

   Przemysł spożywczy to dział gospodarki, który zajmuje się wytwarzaniem produktów i półproduktów przeznaczonych do spożycia, takich: jak mięsne, mleczne, czyli nabiałowe, pieczywo, cukiernicze, napoje alkoholowe i bezalkoholowe itp. W skład tego przemysłu wchodzą: rzeźnie, zakłady przetwórstwa rybnego i mięsnego, mleczarnie, piekarnie, cukrownie, gorzelnie, browary, młyny, wytwórnie soków i przetwórstwo warzywniczo-owocowe, zakłady cukiernicze oraz tytoniowe.

   A jakie były początki w powiecie łowickim szkolnictwa zawodowego związanego z przygotowaniem pracowników dla przemysłu spożywczego? Zapotrzebowanie na tego typu kierunki było i jest ściśle związane ze specyfiką gospodarczą Ziemi Łowickiej, czyli wyrosłymi w XX w. na tym terenie firmami działającymi w branży rolno-spożywczej, sprzedającymi swoje wyroby na rynku krajowym i zagranicznym.

   W budynku, który kiedyś zajmowała szkoła podstawowa nr 3, na ulicy Żymierskiego, obecnie ul. Armii Krajowej w Łowiczu w 1961 r. została umieszczona Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 o kierunku gastronomicznym. W 1964 r. edukację poszerzono o kierunek związany z przetwórstwem owoców i warzyw, najpierw na poziomie szkoły zasadniczej, a od 1968 r. dodatkowo otwarto Technikum Przemysłu Spożywczego. W 1975 r. powstało Pomaturalne Studium Zawodowe o kierunku mleczarskim. W 1976 r. powstał Zespół Szkół Zawodowych nr 2. Mimo trudności lokalowych z każdym rokiem przybywały nowe kierunki zawodowe. W 1994 r. powstało Technikum Zawodowe o kierunku mleczarskim. W latach 1999 - 2003 kształcenie w szkołach przemysłu spożywczego było stopniowo przenoszone z ul. Armii Krajowej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP w Łowiczu, gdzie jest kontynuowane do dzisiaj w Technikum nr 2 kształcącym w zawodach: technik technologii żywności i technik żywienia i usług gastronomicznych.

   Tytuł technika technologii żywności (TTŻ), jeśli chodzi o powiat łowicki, można zdobyć tylko w szkole na Blichu. Uczeń tej szkoły:

- planuje proces produkcji i wytwarza żywność

- planuje zapotrzebowanie na surowce oraz wykonuje prace magazynowe

- sporządza potrawy z kuchni molekularnej

- wykonuje analizy laboratoryjne żywności i kontroluje jej jakość

- jeśli jest szczególnie zainteresowany kierunkiem edukacji zdobywa tytuł laureata lub finalisty jednej z wybranych ogólnopolskich olimpiad: Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie lub Olimpiady Wiedzy o Żywności.

   Uczniowie technikum technologii żywności wyjeżdżają na ciekawe wycieczki dydaktyczne, np. uczestniczą w wykładach na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu czy też w ramach Koła Żywienia odwiedzają Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Odbywają interesującą i umożliwiającą zatrudnienie praktykę zawodową w znanych przedsiębiorstwach na terenie kraju. Zakłady przetwórcze poszukują pracowników szczebla technicznego!

   Po skończeniu szkoły każdy ambitny i z dobrymi wynikami na egzaminie maturalnym może także podjąć studia.

http://www.kocierzewpoludniowy.pl/rolnictwo

http://www.gminazduny.pl

http://mleczarnia.lowicz.pl/historia

http://www.pszczolka.lowicz.pl/ofirmie.htm

http://urbanek.com.pl/o-nas/historib

https://pl.wikipedia.org

http://www.lo3lowicz.szkoly.lodz.pl

http://przemyslspozywczy.eu/aktualnosci

Dokumentacja fotograficzna: Natalia Krupińska z klasy 2 technikum agrobiznesu

 

Elżbieta Wojtyna