Agrobiznes na Blichu a rolnictwo ekologiczne w Polsce

20.03.2017 14:09

   „Żywność ekologiczna gwarancją dobrego smaku” – pod takim hasłem w całej Polsce toczy się kampania społeczna mająca na celu promocję produktów ekologicznych oraz znaku certyfikowanej żywności – „Euro-liścia”.

   Kampania informacyjna, której nadawcą jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ma na celu zachęcenie społeczeństwa do wybierania certyfikowanej żywności ekologicznej, poprzez podkreślanie jej walorów smakowych i zdrowotnych. Takie zachowania rekomendują m.in. Magdalena Kumorek i Artur Partyka.

   Akcja ta jest odpowiedzią na obserwowany w ostatnim czasie szybki rozwój rolnictwa ekologicznego. Takie logo umieszczone na opakowaniu produktu gwarantuje, że produkt wytworzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami rolnictwa ekologicznego.

   Jak podają statystyki, w przeciągu ostatnich ośmiu lat liczba gospodarstw ekologicznych zwiększyła się aż o 90%, zwiększył się także areał przeznaczony pod uprawy ekologiczne. Mimo tak dużych możliwości produkcyjnych żywność ekologiczną kupuje jedynie 5% Polaków, a samo logo rolnictwa ekologicznego zna zaledwie co dziesiąta osoba.

   Rolnictwo ekologiczne, czyli organiczne to jeden z systemów rolnictwa, które z kolei wchodzi w skład sfery agrobiznesu.

   Agrobiznes – zespolone ze sobą działania człowieka mające na celu wytwarzanie finalnych produktów żywnościowych, począwszy od pozyskania surowców pierwotnych, a na gotowej żywności na stole konsumenta skończywszy. Pojęcie to zaczęto stosować w USA pod koniec lat 50-tych XX w.

   Agrobiznes obejmuje:

• przemysł wytwarzający środki produkcji dla rolnictwa i przemysłu spożywczego,

• rolnictwo, pojmowane jako wytwórczość surowców żywnościowych i gotowej żywności,

• skup surowców rolnych, ich przechowywanie i transport,

• rybołówstwo i leśnictwo,

• przemysł spożywczy,

• hurtowy i detaliczny handel żywnością,

• usługi związane z funkcjonowaniem tych zagadnień,

• agroturystyka.

   W 1925 r. w Łowiczu na Blichu doprowadzono do powstania jednej ze starszych szkół rolniczych w Polsce. Kształcenie w kierunku rolniczym trwa w naszej szkole nieprzerwanie dotychczas. Obecnie kwalifikacje rolnicze można zdobyć, uczęszczając do technikum agrobiznesu lub na kurs kwalifikacyjny i zdając egzamin zawodowy z zakresu:

• kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej - w technikum stacjonarnym

(dla młodzieży) lub na kursie kwalifikacyjnym Rolnik (dla dorosłych)

• kwalifikacji R.16. Organizowanie i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

w technikum stacjonarnym (dla młodzieży).

 

   W powiecie łowickim, słynącym z produkcji rolniczej na wysokim poziomie oraz z istniejących tutaj od wielu lat zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, terenem wybijającym się pod względem rolniczym jest Gmina Zduny. Użytki rolne w Gminie Zduny stanowią razem – 11.737 ha, liczba gospodarstw rolnych wynosi 1.943 szt., w tym o powierzchni powyżej 15 ha – 165 szt.

   Dominującą produkcją na terenie gminy jest produkcja wielokierunkowa – zarówno produkcja roślinna jak i produkcja zwierzęca. Występują również specjalizacje produkcyjne w gospodarstwach rolnych. Zaobserwować można je szczególnie w produkcji:

– mleka

– żywca wieprzowego

– żywca wołowego

– żywca drobiowego

– produkcji pod osłonami

– produkcji warzyw w uprawie polowej

   W dniu 17 marca po raz 11 zrealizowano warsztaty w ramach projektu "Zasady dokonywania zakupów, uczciwy handel i racjonalna konsumpcja w ramach poszanowania naturalnego środowiska i jego rozwoju". Młodzież z Gimnazjum w Nowych Zdunach wraz z uczniami z naszej szkoły z klasy II technikum żywienia i usług gastronomicznych (2 TŻiUG) oraz

   III technikum technologii żywności (3 TTŻ) przygotowała potrawy z zastosowaniem lokalnych surowców żywnościowych. Dodatkowo gimnazjaliści przećwiczyli układanie zastawy stołowej oraz zasady savoir vivre dotyczące używania sztućców, serwety i innych elementów nakrycia. Młodzież uczestniczyła też w warsztatach dotyczących żywności molekularnej, które poprowadziły uczennice z klasy 3 TTŻ - Izabela Jagielska, Daria Skowrońska i Wiktoria Bogusz. Gimnazjaliści podczas tych zajęć mieli okazję zmieniać strukturę soków i przedstawiać je w różnych postaciach - kawioru, spagetti i musu oraz przygotowywali desery z użyciem soków i świeżych owoców.


 

https://www.google.pl/search?q=rolnictwo+w+polsce

http://ulicaekologiczna.pl/kuchnia/smaczne-bo-ekologiczne

http://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/1,137474,17025203,Co_jest_bio__a_co_jest_eko__Jak_rozpoznac_zdrowa_zywnosc.html?disableRedirects=true

https://pl.wikipedia.org/wiki/Agrobiznes

http://www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/polska-ekologia-rynek-zywnosci-eko-rosnie-w-tempie-18-20-proc-rocznie,141571.html

http://www.gminazduny.pl/?page_id=329

 

Elżbieta Wojtyna