Udział uczniów z 2 klasy technikum agrobiznesu w konkursie MŁODY AGRO-PRZEDSIĘBIORCA  

21.03.2017 10:03

   Uczniowie z 2 klasy TAŻ pokazali swoje spojrzenie na nowoczesne gospodarstwo rolne i zaprojektowali fermę, która spełnia nie tylko kryteria dochodowości, ale też innowacyjności i bezpieczeństwa.

    Natalia Maszkowska, Paulina Pietrzak, Michał Bogusz, Karol Jagura i Piotr Majchrzak wzięli udział w pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu ,,MŁODY AGRO-PRZEDSIĘBIORCA”, którego tematem było "Nowoczesne gospodarstwo rolne".

   Zgodnie z wytycznymi regulaminu uczestnicy, pracując w 5-osobowych zespołach, mieli za zadanie przygotować prezentację multimedialną. Nasi uczniowie zajęli się przedsięwzięciem pt. ,,Od tradycji do ekologii, czyli jaja od szczęśliwych kur”.

   Nauczycielem-koordynatorem uczniów była p. Małgorzata Kosiorek.

    Głównym celem konkursu była promocja obszarów wiejskich jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania oraz samego rolnictwa jako źródła satysfakcjonującej, rozwojowej i godnej pracy, a także motywowanie do poszukiwania rozwiązań w celu ulepszenia gospodarstw wiejskich, kształtowanie umiejętności zakładania własnej działalności rolnej i nabycie umiejętności korzystania z pomocy finansowych (PROW, kredyt, leasing) w trakcie zakładania działalności rolnej.

   Patronat honorowy nad konkursem objęły następujące instytucje: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Nieruchomości Rolnych.

   Do konkursu zgłosiło się 31 szkół rolniczych z całego kraju, ale zakwalifikowano do udziału tylko 24 spośród nich, w tym także i naszą blichowską. Zainteresowanie tym konkursem było równoznaczne z podjęciem niełatwego wyzwania, dlatego już sam fakt uczestnictwa zasługuje na pochwałę. To przede wszystkim obecni uczniowie szkół kształcących w kierunkach rolniczych podejmą w niedalekiej przyszłości trud wprowadzania potrzebnych zmian w tym strategicznym dziale gospodarki, jakim jest rolnictwo. Analiza Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej wskazuje, że w styczniu 2017 r. koniunktura w polskim rolnictwie poprawiła się i był to czwarty z rzędu kwartał tej poprawy. W Polsce zauważa się wzrost zainteresowania rolników inwestycjami w grunty, co jest najprawdopodobniej początkiem pomyślnych zmian.

   Jest to kolejny ogólnopolski konkurs o tematyce związanej z agrobiznesem, w którym zaistniała szkoła na Blichu. Uczestnikom przyszłych edycji życzymy takich sukcesów, jakie odnoszą uczniowie w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych i w Konkursie "Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?", czyli zdobycia tytułu laureata lub finalisty. My w tym roku otworzyliśmy drzwi, aby Wam było łatwiej...☺

 

Paulina Pietrzak, Natalia Maszkowska, Elżbieta Wojtyna