Ekstruzja i nie tylko…..  

25.03.2017 12:49

W dn. 23.03.2017 roku uczniowie klasy II TTŻ oraz III TTŻ/TŻiUG wzięli udział w kolejnej edycji zajęć na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu.

Zajęcia rozpoczął wykład, poprowadzony przez Dziekan Wydziału dr hab. Dorotę Walkowiak – Tomczak, poświęcony tematyce kształtowania barwy w produktach żywnościowych.

 

Po wykładzie uczniowie uczestniczyli w dwóch rodzajach ćwiczeń:

Ćwiczenie I - Zastosowanie procesu ekstruzji w przemyśle spożywczym. Pod czujnym okiem dr inż. Agnieszki Makowskiej młodzież zgłębiała tajniki ekstruzji. Produktem finalnym ćwiczeń były chrupki wyprodukowane przez uczestników zajęć.

 

Ćwiczenie II - Analiza zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli w systemie HACCP poprowadzone przez

dr Tomasza Szablewskiego oraz mgr inż. Łukasza Tomczyka. Podczas tych zajęć uczniowie mieli możliwość poszerzenia wiadomości z zakresu systemu HACCP, który jest systemem nadzoru nad żywnością i jest ukierunkowany na likwidację bezpośrednich przyczyn zagrożeń zdrowia bezpośrednio w miejscu ich powstawania. Uczniowie zapoznani zostali z podstawowymi zasadami HACCP:

-określaniem zagrożeń,

-określaniem krytycznych punktów kontroli 

-ustanowieniem limitów krytycznych

- opracowaniem i wprowadzeniem procedur monitorowania w CCP

- ustanowieniem działań naprawczych HACCP

- opracowaniem odpowiednich dokumentów.

 

Tego typu zajęcia stanowią atrakcyjną formę kształcenia młodzieży, zachęcającą do zdobywania wiedzy. Dają przedsmak tego, co czeka ich w przyszłości, jeśli podejmą tę ważną życiową decyzję, czyli naukę na uczelniach wyższych.

 

 

 

http://gis.gov.pl/zywnosc/informacje-dla-przedsiebiorcy/wymagania-higieniczne-system-haccp

 

Olga Kwapisz- Wojda