Rosyjska łamigłówka

27.03.2017 21:26

     W poniedziałek 27 marca 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu odbył się I Szkolny Konkurs Gramatyczny Języka Rosyjskiego: "Грамматика нам не страшна".

     Konkurs został przeprowadzony w wersji komputerowej z wykorzystaniem strony internetowej www.rosyjski.slowka.pl (części testowej) i wymagał znajomości zasad odmiany czasowników I, II koniugacji, odmiany rzeczowników I, II i III deklinacji, odmiany liczebnika głównego, przymiotników twardotematowych w języku rosyjskim i umiejętności wykorzystania powyższych odmian w praktyce. Celem konkursu było wyłonienie uczniów najlepiej posługujących się gramatyką języka rosyjskiego i zachęcenie do nauki tej jakże ważnej części języka obcego.

     Spośród uczestników biorących udział w gramatycznych łamigłówkach najlepsi okazali się:

1.Lesiewicz Mateusz

2.Skumiał Jakub

3.Grajek Radosław

4.Sitkiewicz Kacper

     Dziękuję uczniom za podjęcie gramatycznych zmagań w języku rosyjskim

 

Jolanta Sikorska