Nareszcie dowiedzieliśmy się skąd wziąć pieniądze na rozwój własnej firmy!

30.03.2017 14:52

     Uczniowie technikum agrobiznesu, technikum technologii żywności i technikum mechanizacji rolnictwa na spotkaniu informacyjnym o projekcie "Łowicz - centrum przetwórstwa rolno-spożywczego".

 

     28 marca odbyło się spotkanie dla przedsiębiorców z terenu łowickiego. Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński wraz z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego i prezesem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaprosił osoby prowadzące działalność gospodarczą na spotkanie do Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Organizatorzy docenili znaczenie kształcenia w szkole na Blichu, więc uczestnikami szkolenia i odbiorcami cennych wiadomości o możliwości pozyskania środków unijnych było także dwunastu naszych uczniów z klas: 2 TAŻ, 3 TTG i 3 TMA.

     W programie spotkania znalazły się następujące zagadnienia:

• Strefa Małej Ojczyzny. Programy wsparcia dla przedsiębiorców w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

• Instrumenty finansowe na start i rozwój firmy, tzw. START-UP

• Prezentacja projektu "Wsparcie dla biznesu"

• Program STAY - Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca

• „Łowicz – centrum przetwórstwa rolno-spożywczego” omówienie projektu przez Wydział Strategii, Rozwoju i Obsługi Przedsiębiorców UM w Łowiczu

     Gmina Miasto Łowicz została beneficjentem ww. projektu, którego istota polega na działaniach informacyjnych i promujących lokalnych przedsiębiorców pod hasłem "Kupuj łowickie!". Niewątpliwie szkoła średnia taka jak ZSP nr 2 w Łowiczu, kształcąca w kierunkach związanych z podstawowymi założeniami strategii rozwoju Ziemi Łowickiej, może mieć niepowtarzalną szansę, aby nawiązać współpracę z menadżerami firm oraz instytucjami wspierającymi tego typu współpracę.

     Okres realizacji projektu: luty 2017 – wrzesień 2018. Wartość projektu to prawie 800 000 zł.

     Wkład Funduszy Europejskich: nieco ponad 500 000 zł.

     Na spotkaniu zjawili się prezesi firm: Maspex Sp. z o. o. (do niedawna Agros Nova), Bracia Urbanek sp. j., SOP Pszczółka oraz właściciele innych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Wypowiadali się o braku dobrych, wykwalifikowanych pracowników szczebla technicznego. Do naszych uczniów bezpośrednio zwrócili się szefowie dwóch ww. podmiotów, mówiąc: "Pamiętajcie - przede wszystkim nauka. Nie spodziewamy się po was, że będziecie od razu po szkole umieli obsługiwać nowoczesną linię technologiczna, ale że będziecie mieli ważne umiejętności i wiedzę na temat przemysłu rolno-spożywczego" oraz "Jesteśmy bardzo zadowoleni z waszych uczniów, którzy byli u nas na praktyce, z niecierpliwością czekamy na rok następny, kiedy znowu przyjdą, bo okazali się bardzo pomocni".

     Oprócz możliwości zostania pracownikiem można po ukończeniu szkoły rozwijać własny biznes, Bardzo przydatny dla młodych ludzi okaże się program KARTA MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY, o którym można się dowiedzieć np. na stronie www.lowicz24.eu w zakładce KMP lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta na Starym Rynku w Łowiczu w pokoju nr 6.

 


 

http://www.lowicz.eu/Spotkanie_dla_przedsiebiorcow_z_terenu_lowickiego,32,4397

http://www.lowicz24.eu/aktualnosci/l24/11511-prezes-lsse-spotkal-sie-z-lowickimi-przedsiebiorcami

 

Elżbieta Wojtyna